Projekty MSP

Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług zdrowotnych w Maximus SPA Hotelu

Beneficjent: „MIRDAJ” s.c. Mirosława Cieślewicz, Jan Kunach, Anna Kunach

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa.

Opis projektu:
Projekt „Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług zdrowotnych w Maximus SPA Hotelu” wpłynął na zrealizowanie głównego założenia wspólników spółki MIRDAJ, towarzyszącego przy tworzeniu ośrodka Maximus SPA Hotel, zakładającego świadczenie wysokiej jakości usług zwanych WELLNESS & SPA, w tym usług z zakresu odnowy biologicznej, rehabilitacji, fitness oraz wszystkich usług zdrowotnych związanych z wykorzystaniem wody zgodnie z zasadą SPA – sanus per aquam (z łac. zdrowie przez wodę). Wnioskodawcy realizując założenia projektu wychodzą naprzeciw stale rosnącemu zapotrzebowaniu klientów na tego typu usługi. Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje 5 zadań, w tym:

  • utworzenie kompleksu SPA,
  • wyposażenie obiektu w kompleks do rehabilitacji,
  • wyposażenie fitness,
  • wyposażenie multimedialnej Sali szkoleniowej,
  • zakup solarów próżniowych.

Wartość projektu 2 177 486,50 zł
Dofinansowanie 1 000 000,00 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót