Projekty MSP

Wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii

Beneficjent: Hullkon Tomasz Szczepanik

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Opis projektu:
Głównym celem projektu pn. „Hala Nehringa – Fotowoltaika, planowanej do zabudowy na dachu hali zlokalizowanej przy ul. Nehringa 73 w Szczecinie” ” jest wzrost wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych przez firmę Hullkon Tomasz Szczepanik poprzez założenie instalacji Fotowoltaicznej o mocy 0,1MW posadowionej na dachu istniejącego budynku hali przy ulicy Nehringa 73.
Wartość projektu 742 403,40zł

Dofinansowanie 513 043,00zł

powrót