Projekty MSP

Zakład produkcyjny w Bierzwniku

Beneficjent: Mac Drew Sp. z o.o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy
Opis projektu:
Zakład produkcyjny został zakupiony od Syndyka po upadłym przedsiębiorstwie przetwórstwa drewna w Bierzwniku, dzięki realizacji projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wsporników do palet w przedsiębiorstwie MAC DREW Sp. z .o.o.” czemu zostanie odbudowany przemysł drzewny w powiecie choszczeńskim.
Dzięki realizacji inwestycji powstanie 31 miejsc pracy.

Wartość projektu 6.189.000,00zł

Dofinansowanie 3.404.000,00 zł

powrót