Projekty MSP

Zakup innowacyjnego urządzenia browarniczego i uruchomienie pierwszego w Szczecinie mini browaru restauracyjnego

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane „Bewako” Sp. z o. o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa.

Opis projektu:
Niniejszy projekt zakładał szereg działań inwestycyjnych mających na celu uruchomienie pierwszego w Szczecinie browaru restauracyjnego – lokalu w którym serwuje się piwo produkowane tylko w tym miejscu.

Wartość projektu 1 898 822,52 zł
Dofinansowanie 1 000 000,00 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót