Projekty MSP

Zwiększenie konkurencyjności firmy Sonomed poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego

Beneficjent: „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sonomed”

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa.

Opis projektu:
Inwestycja dotyczyła zakupu urządzeń medycznych, umożliwiających świadczenie na rynku nowych usług w zakresie nowoczesnej medycyny estetycznej i leczniczej:

  • Lasera najnowszej generacji do zamykania naczyń na twarzy,
  • Wysokiej klasy kompaktowego ultrasonografu z kolorowym Dopplerem,
  • Wysokiej klasy ultrasonografu podręcznego,
  • Stołu operacyjnego wraz z oświetleniem operacyjnym,
  • Kompletnego aparatu do znieczulania na podstawie jezdnej z respiratorem.,
  • Przenośnego kardiomonitora

Wartość projektu 616 320,00 zł
Dofinansowanie 369 792,00 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót