Referencje

SEKTOR MSP

Lp.INWESTORRODZAJ INWESTYCJIPROGRAM DOFINANSOWANIAWARTOŚĆ INWESTYCJIWARTOŚĆ DOTACJI
1 Fabryka Domów Mobilnych i Szkieletowych „Lark Leisure Homes” Spółka z o.o. woj. zachodniopomorskie „Produkcja innowacyjnych na skalę światową domów mobilnych i szkieletowych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia6 575 775,002 940 387,00
2 Dzieło Św. Jakuba Sp. z o.o. woj. zachodniopomorskie Dzieło św Jakuba sp zoo RPO 1.6 „Utworzenie Zakładu Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w Korytowie, Gmina Choszczno” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia9 330 484,003 200 000,00
3 Tropicoco Sp zoo, woj. zachodniopomorskie Budowa największego i najnowocześniejszego aquaparku nad Morzem Bałtyckim – I etap Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji14 145 000,004 000 000,00
4 Cezary Mazur „HYDRO-FLEX”, woj. zachodniopomorskie Wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań z branży metalowo – maszynowej przez firmę Cezary Mazur „Hydro – Flex Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego3 781 570,45999 991,80
3 SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna, woj. zachodniopomorskie referencje Scanwir sp.j. RPO 1.5 Wprowadzenie na rynek zindywidualizowanych narzędzi mechanicznych dla przemysłu przetwórczego przez przedsiębiorstwo SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji4 666 940,601 707 417,27
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne “Gotech” Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie referencje GOTECH Sp zoo RPO 1.5 Wdrożenie innowacji w ramach budowy zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji3 532 459,0012 414 070,20
5 POLBIT Bartosz Polender, woj. zachodniopomorskie referencje Polbit RPO 1.5. pdf Wdrożenie autorskich rozwiązań w zakresie systematyzacji i automatycznego wspomagania sprzedaży sprzętu IT Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji1 913 967,635 231 511,54
6 Firma Budowlana Szubert Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie referencje FB Szubert RPO 1.5 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji piwa i chleba w regionalnym minibrowarze Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji3 317 146,049 066 865,86
7 „MALMS” Mariusz Letkomiller, woj. zachodniopomorskie Malms RPO1.6 Wprowadzenie na rynek nowej generacji kołnierzy stalowych w wyniku rozbudowy zakładu firmy „MALMS” w Choszcznie Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy1 755 966,283 926 979,16
8 Pro-Trailer Sp. z o. o., woj. zachodniopomorskie Budowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki przyczep firmy Pro-Trailer Sp. z o.o. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy7 487 810,0016 745 466,00
9 SARL Sp. z o. o., woj. zachodniopomorskie Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego3 739 755,847 525 570,57
10 Mac Drew Sp. z o. o., woj. zachodniopomorskie Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa MAC DREW Sp. z o. o. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł711 302,951 037 907,21
11Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie„Prace rozwojowe nad demonstratorem standardowego Jacketa wykorzystywanego jako fundament w morskiej energetyce wiatrowej”Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020 Działanie1.1/poddziałanie 1.1.2 Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej20 055 204,558 022 081,82
12Mechatronic Engineering Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie Mechatronic Engineering sp zoo RPO 1.5 „Utworzenie zakładu produkcyjnego urządzeń do montażu powierzchniowego podzespołów elektronicznych SMD na terenie Parku Regionalnego w Gryfinie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji3 027 645,001 941 467,30
13Fabryka Maszyn Budowlanych „Bumar-Hydroma” Spółka Akcyjna, woj. zachodniopomorskie„Przebudowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki cylindrów hydraulicznych firmy FMB Baumar Hydroma S.A. w Szczecinie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji10 981 586,464 000 000
12GSG Akademia Rozwoju Sp. z o.o., woj. pomorskie Referencje gdańsk zostań spawaczem„Zostań spawaczem – pracuj w branży konstrukcji stalowych!” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy999 992,50949 650,50
13Hullkon Tomasz Szczepanik, woj. zachodniopomorskie Hullkon T.Szczepanik RPO 2.10 „Hala Nehringa – Fotowoltaika, planowanej do zabudowy na dachu hali zlokalizowanej przy ul. Nehringa 73 w Szczecinie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii742 403,40513 043,00
14Mac Drew Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie MacDrew RPO 1.6 „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wsporników do palet w przedsiębiorstwie MAC DREW Sp. z .o.o.” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia Regionalnego 6 189 000,00 3 404 000,00
15 Fundacja Dzieło Św. Jakuba, woj. zachodniopomorskie Fundacja Dzieło św Jakuba RPO 9.2 „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Korytowie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna 5 012 004,00 2 999 460,28
16 Flash Butrym sp.j., woj. zachodniopomorskie Flash Butrym RPO 1.15 Realizacja strategii ekspansji na rynek Czarnogóry przez firmę Flash-Butrym sp.j. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw 191 404,00 124 848,89
17 Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o., woj. zachodniopomorskie referencje SARL RPO 2.6 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35 ” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 1 819 846,50 643 103,00
18 PKS Złocieniec Sp. zo.o., woj. zachodniopomorskie PKS Złocieniec sp zoo RPO 2.4 „Stworzenie zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej ” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu7 712 100,00 5 329 500,00
19Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o.woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje cz. 1

pdf_iconReferencje cz. 2
„Kompetentni w swoim fachu”Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy1 954 780,451 944 754,55
20 Firma NajdaConsulting w partnerstwie z Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o.„Od stażysty do specjalisty”Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy1 966 368,551 966 368,55
21Promenada Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie„Budowa Galerii w Międzyzdrojach. Budynek Usługowy: Handlowo-Gastronomiczny wraz z punktem ratownictwa i pomocy medycznej oraz punktem doradczo -szkoleniowym”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.2. Inicjatywa JESSICA21 000 000,0012 600 000,00
20Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskie„Budowa kompostowni materiałów zielonych z możliwością zagospodarowaniaosadów ściekowych w miejscowości Łęczyca”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.211 918 172,937 173 657,37
21Hoker S.C. Artur Kałużny, Rafał Kaczmarek, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Centrum Kulturalno-Rozrywkowe„Warzelnia” – renowacja i adaptacjazabytkowego budynku przy ul.Partyzantów 2”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,Poddziałanie 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym9 233 017,653 693 207,06
22Hotel i Restauracja „Aurora” Sp. z o.o. w Międzyzdrojach, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług i produktów w Hotelu Aurora”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa3 493 815,401 718 200,00
23Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowo_Usługowe „Agrykolex” Spółka z o.o. w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Rozbudowa salonu samochodowego SUBARU oraz wprowadzenie innowacyjnych usług lakierniczo-blacharskich”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa5 380 158,602 000 000,00
24Firma „Estetic” Piotr Jakub Zawodny w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług medycyny estetycznej w Salonie Piękności „Estetic”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje”887 551.00427 097,00
24 Phoenix Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Phoenix Poland RPO 1.5 „Wprowadzenie na rynek unikatowej w skali świata usługi zautomatyzowanej kontroli parametrów tulei podczas procesu honowania”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego lata 2014 – 2020; Działanie 1.5 inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji3 415 467,06 1 268 914,69
25 Flash-Butrym Spółka Jawna Flash Butrym RPO 1.5 Wprowadzenie na rynek nowej generacji maszyn do dymu, baniek i piany przez Flash-Butrym Sp. J.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego lata 2014 – 2020; Działanie 1.5 inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji10 933 327,45 3 999 978,54
26Navikon SRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Navikon SRY sp zoo RPO 1.5„Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi cięcia i ukosowania kształtowników i profili w co najmniej 7 osiach metodą cięcia plazmowego oraz cięcia termicznego zgodnej z wymogami normy EN 1090-2 w klasie EXC4 przez firmę Navikon SRY sp. z o.o. w Świnoujściu”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego lata 2014 – 2020; Działanie 1.5 inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji3 298 983,00 1 072 840,00
27Brunn Lebdowicz Spółka jawna, woj. zachodniopomorskie„Budowa budynku niemieszkalnego związanego z prowadzeniem działalności w zakresie edukacji wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw2 687 833,00 300 000,00
28GLOBAL RA Spółka z o.o., woj. zachodniopomorskie„Innowacyjna technologia wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej w oparciu o Gazowe Pompy Ciepła GHP w obiekcie Laola”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie10 778 510,59 3 697 730,10
29Dental Plus Med., woj. zachodniopomorskie„Wdrożenie przez firmę Dental Plus Med. innowacyjnej technologii protetycznej”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie145 152,00 87 091,20
30Opieka Janusz Usługi Transportowe Leśne „PROMEX”, woj. zachodniopomorskie„Wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskiwania drewna oraz produkcji granulatu z łodyg kukurydzy oraz trocin”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie3 697 730,10 1 803 770,76
31P.H. Centrum Rehabilitacyjno Ortopedyczno Stomatologiczne Michał Płatek, woj. zachodniopomorskie„Wdrożenie innowacyjnego aparatu RTG w technologii wiązki stożkowej przez P. H. Centrum Rehabilitacyjno Ortopedyczno Stomatologiczne Michał Płatek”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie268 800,00 149 333,33
32WIDOK Kacprzak sp. z o.o. Spółka Komandytowa, woj. zachodniopomorskie„Modernizacja i rozbudowa hotelu Widok wraz ze stworzeniem centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wałcz”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.2. Inicjatywa JESSICA8 600 000,005 260 500,00
33Michael Krull, woj. zachodniopomorskie„Budowa budynku rehabilitacji i odnowy biologicznej”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”3 368 763,00300 000,00
34ROGALIK Tomasz Gandurski, woj. zachodniopomorskie„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ROGALIK Tomasz Gandusrki”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”549 163,00223 237,00
35Piotr Mazurkiewicz, woj. zachodniopomorskie„Nadbudowa budynku o funkcji zakwaterowania turystycznego”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”740 319,00300 000,00
36FOLIOWO Jarosław Kądziela, woj. dolnośląskie„Utworzenie pierwszego na obszarze Rudaw Janowickich mninibrowaru restauracyjnego wraz z bazą noclegową”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Schemat 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚPzwiększające atrakcyjność turystyczną regionu3 415 246,041 537 001,74
37Michał Jan Płatek, woj.zachodniopomorskie„Rozwój działalności gospodarczej w oparciu o zakupiony innowacyjny sprzęt do pokazów oraz prezentacji kluczem do budowy pozycji konkurencyjnej oraz wzrostu zatrudnienia”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”617 616,00273 589,50
38O. W. „Młyny” Zofia Błaszczyk, woj.zachodniopomorskie„Rozbudowa budynku letniskowego o funkcji zakwaterowania turystycznego”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”643 985,00253 179,00
39Firma Krystyna Maria Sola, woj. zachodniopomorskie„Budowa mola spacerowego w Ustroniu Morskim”Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.1 200 822,06829 836,38
40Firma „PIRANIA” Figiel, Kałużny Spółka Jawna, woj. zachodniopomorskie„Remont i wyposażenie restauracji w Międzyzdrojach”Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.499 294,48172 935,93
41Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników firmy EkoWodrol Sp. z o.o.”Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw387 195,25387 195,25
42Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„Nie łykaj jak pelikan – szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP”Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw495 224,00429 350,00
43Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„4×4 biznes”Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw300 200,60270 200,00
44Ekologia Fair Play Plewko-Grzegorczyk s.c.woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Poprawa standardu oraz rozszerzenia zakresu świadczonych usług Spółki EkologiaFair Play w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami1 725 962,69875 739,37
45Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o. w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„Podniesienie konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKOSp. z o.o. poprzez zakup oprogramowania wraz z właściwym do jego funkcjonowania sprzętem elektronicznym.”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa120 042,5949 197,78
46Usługi Transportowo-Warsztatowe Piotr Tolwaj w Kołobrzegu, woj. zachodniopomorskie„Zwiększenie konkurencyjności firmy Usługi Transportowo-Warsztatowe PiotrTolwaj poprzez zakup nowoczesnego modułu myjni bezdotykowej”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat B195 185,3695 992,80
47Aesthetic Med. Prywatne Centrum Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Andrzej Dmytrzak w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„Rozszerzenie zakresu usług i wzmocnienie konkurencyjności kliniki Aesthetic Med poprzez zakup sprzętu medycznego do zaawansowanych zabiegów w zakresie przewlekłej niewydolności żylnej”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat A333 940,89200 364,53
48Firma ZUBWIT „Mętlowie” Cezary Mętel i Dariusz Mętel w Resku, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Podniesienie konkurencyjności firmy Zubwit poprzez zakup maszyn budowlanych”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa1 409 100,00 693 000,00
49Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane „Bewako” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie,woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Zakup innowacyjnego urządzenia browarniczego i uruchomienie pierwszego w Szczecinie mini browaru restauracyjnego”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat A1 898 822,521 000 000,00
50Firma „Cosmedica S.C.” Rafał Kuczyński, Monika Beton w Szczecinie,woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Zakup innowacyjnych urządzeń w celu podniesienia konkurencyjności firmy COSMEDICA S.C.”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat A928 499,00456 638,84
51Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„Strategia Rozwoju Hossa Finance”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP36 900,0015 000,00
52Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„Rozszerzenie oferowanych usług firmy Najda Consulting – Centrum Obsługi Przedsiębiorców”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat B „Małe dotacje”110 930,6054 556,03
53Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Igor Frulenko w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„Zakup innowacyjnych urządzeń do badań endoskopowych w celu podniesienia konkurencyjności firmy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Igor Frulenko”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat B „Małe dotacje”184 658,00110 794,00
54Paweł Kosikw Pogorzelicy, woj. zachodniopomorskie„Uruchomienie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do uruchomienia lokalu gastronomicznego”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”230 878,0094 622,00
55Firma ”EURO-DENT” Artur Gliszczyński i Małgorzata Piela Spółka Cywilna w Kołobrzegu, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Inwestycje w powstanie innowacyjnej Kliniki Stomatologiczno-Ortodontycznej w Kołobrzegu przy ulicy Pomorskiej 7”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje”1 377 089,40662 297,40
56Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sonomed” w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„Zwiększenie konkurencyjności firmy Sonomed poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje”616 320.00369 792,00
57Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, ul. Walecznych 23„Wzrost jakości świadczonych usług firmy NajdaConsulting”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.107 116, 0044 070, 00
58Lepkowska Małgorzata ul. Górna 8 B74 – 111 Ustronie Morskie, woj. zachodniopomorskie„Wzrost jakości świadczonych usług poprzez inwestycje”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.714 748,20 196 345,00/strong>
59Firma RS Consulting & Trading Sp. z o.o. ul. Zielona 25C/6, 73 – 140 IńskoWzrost konkurencyjności firmy RS Consulting & Trading poprzez inwestycje.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.388 086, 20154 114,00
60Firma CARILLON Wojciech Gołębiowski Ul. Krucza 5 71 – 747 Szczecin, woj. zachodniopomorskie„Rozwój firmy Carillon Wojciech Gołębiowski poprzez inwestycje”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.31 170, 009 774,59
61Firma Pensjonat „Nenufar” Korebko Elżbieta ul. Okrzei 4 78 – 111 Ustronie Morskie, woj. zachodniopomorskie„Wprowadzenie usług rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej w Pensjonacie Nenufar”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.714 748, 20186 630,00
62Firma Piekarnia-Cukiernia S.C. ul. IV Dywizji 9A, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie„Wzrost konkurencyjności firmy Piekarnia-Cukiernia S.C. poprzez inwestycje”.PHARE 2003, Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.223 320, 00 51 145,56
63D.K. Daniel Kondaszewski Ustronie Morskie, ul. Górna 8d„Wzrost jakości świadczonych usług firmy D.K Daniel Kondaszewski poprzez inwestycje”- przebudowa pensjonatu w Ustroniu Morskim.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.195 000, 00126.750,00
64Firma Rafa Plandeki – Dawid Kuks z siedzibą w Gościnie, ul. Kolejowa 10, woj. zachodniopomorskie„Wzrost zdolności produkcyjnych firmy Rafa – Plandeki poprzez inwestycje”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.427 000, 00151 450,00
65Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, ul. Walecznych 23„Wzrost jakości świadczonych usług poprzez inwestycje”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.43 400, 0021 700,00
66Firma „KAMI” Zakład Produkcji Drzewnej S.C. Mirosław Krajniak, Ryszard Łaszcz, Czesław Waszczeniuk z siedzibą w Dębie, ul. Hołdownicza 17„Zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy KAMI poprzez powiększenie parku maszynowego”.PHARE 2002 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.160 000, 0080 000,00
67Firma Krystyna Maria Sola, woj. zachodniopomorskie„Budowa mola spacerowego w Ustroniu Morskim”PHARE 2002 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.1 200 822,06829 836,38
powrót