Referencje

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, STOWARZYSZENIA, INSTYTUCJE KULTURY, KOŚCIOŁY, INNE

Lp.INWESTORRODZAJ INWESTYCJIPROGRAM DOFINANSOWANIAWARTOŚĆ INWESTYCJIWARTOŚĆ DOTACJI
1Muzeum Narodowe w Szczecinie
pdf_iconReferencje
„Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 6.2.1Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym24 198 947,3214 691 958,26
2Fundacja Dzieło Św. Jakuba w Szczecinie Fundacja Dzieło św Jakuba RPO 9.2„Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Korytowie”Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna2 500 000,001 828 687,50
3Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie„Rewitalizacja kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie”Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe2 982 574,612 535 188,40
4Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Parlinie„Remont 2 zabytkowych kościołów filialnych w Łęczycy i Białuniu, Parafia Parlino koło Stargardu”Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe1 261 852,551 072 574,59
5Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie„Remont 2 zabytkowych kościołów filialnych w Łęczycy i Białuniu, Parafia Parlino koło Stargardu”Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe1 261 852,551 072 574,59
4Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Gryficach parafia w gryficach RPO 4.1„Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach”Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe3 034 801,142 579 580,91
5Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie„Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie”Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich4 468 782,772 904 708,75
6Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie„Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki”Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 1.2.1Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu2 500 000,001 828 687,50
7Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie„Podniesienie atrakcyjności historycznej XIV-wiecznego kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie jako unikatowego zabytku na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego”Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym4 000 000,002 976 210,00
8Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie„Ostatni etap remontu dachu kościoła p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie”Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe” Priorytet 1 „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych”1 762 760,00900 000,00
9Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie„II etap remontu dachu kościoła p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie”Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe” Priorytet 1 „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych”655 288, 30600 000, 00
10Zrzeszenie Studentów Polskich ul. Ordynacka 9 00 – 364 Warszawa„Spotkania Euroregionalne – 36 Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA w Świnoujściu”.Program INTERREG III A Województwo Zachodniopomorskie – Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia.725 110, 24362 555,12
11Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie
pdf_iconReferencje
„Prace renowacyjne i konserwatorskie we wnętrzu zabytkowej Katedry p.w. św.Jakuba w Szczecinie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego naobszarze metropolitalnym1 995 402,341 496 551,75
12Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie
pdf_iconReferencje
„Renowacja wnętrza XIV – wiecznego kościoła pw. św. Jana Ewangelisty ostatnim etapem prac konserwatorskich unikatowego szczecińskiego zabytku”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego naobszarze metropolitalnym4 399 252,163 299 439,12
powrót