Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 5 SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA I DOSTĘPNOŚĆ ZEWNĘTRZNA REGIONU – 205 973 078 EURO

Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa

Typy inwestycji:

  1. Budowa, przebudowa, modernizacja dróg, węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycje w bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, sygnalizacja świetlna, bariery ochronne, oświetlenie, kładki dla pieszych, przejścia podziemne, inne elementy infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego):
  a) inwestycje w drogi wojewódzkie poza TEN-T, wiążące regionalny układ transportowy, pozwalające na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T, wypełniające luki w sieci dróg pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi, miastami nie będącymi stolicami województwa (regionalnymi i subregionalnymi),
  b) inwestycje w drogi lokalne (gminne, powiatowe), zapewniające konieczne bezpośrednie połączenia15 z siecią TEN-T, portem lotniczym, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

  Typ wnioskodawców:

  • jednostka samorządu terytorialnego związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego
  • samorządowa jednostka organizacyjna
  • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
   • Działanie 5.2 Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego

    Typy inwestycji:

     1. Zakup taboru autobusowego spełniającego co najmniej normę emisji spalin EURO VI.
     2. Zakup taboru autobusowego o alternatywnych systemach napędowych (np. elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem).

     Typ wnioskodawców:

     • jednostka samorządu terytorialnego
     • związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego
     • samorządowa jednostka organizacyjna
     • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
      • Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa

       Typy inwestycji:

        1. Modernizacja, rewitalizacja, rehabilitacja sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej poza siecią TEN-T o znaczeniu regionalnym.
        2. Wsparcie inwestycji punktowych przeznaczonych do obsługi transportu pasażerskiego (np. przystanki, wiaty, kładki dla pieszych oraz inne obiekty inżynieryjne) uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami.
        3. Inwestycje w bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

        Typ wnioskodawców:

        • jednostka samorządu terytorialnego
        • związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego
        • samorządowa jednostka organizacyjna
        • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
        • podmiot zarządzający infrastrukturą kolejową (w tym dworcową)
  powrót