Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 5. TRANSPORT. – 157 MLN EUR

Działanie 5.1 Transport drogowy

Typy projektów:

 • Inwestycje w rozbudowę regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowa i modernizacja przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych
 • Typy wnioskodawcy:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
  • pozostałe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
  • Alokacja na działanie: 94 704 559,00 EUR

    Poziom dofinansowania:

     Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

     Działanie 5.2 Transport kolejowy

     Typy projektów:

      Rewitalizacja istniejącej infrastruktury:

     • Rewitalizacja linii kolejowych
     • Zakup taboru
     • Modernizacja kolejowej infrastruktury dworcowej
     • Typy wnioskodawcy:

      • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
      • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
      • spółki prawa handlowego będące własnością JST
      • pozostałe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
      • zarządcy linii kolejowych, w tym PKP PLK SA
      • zarządcy infrastruktury dworcowej, w tym PKP S.A.
      • Alokacja na działanie: 41 350 812,00 EUR

        Poziom dofinansowania:

         Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

powrót