Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ – 200 000 000 EUR

Działanie: 11.1 REWITALIZACJA MIAST

Typy inwestycji:

 • REWITALIZACJA GŁÓWNYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH W REGIONIE
 • A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne
  B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury
  C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów
  D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne
  E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną
  F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

  Typy projektów mogą być łączone.

 • REWITALIZACJA MIAST ŚREDNICH I MAŁYCH
 • A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne
  B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury
  C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów
  D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne
  E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną
  F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

  Typy wnioskodawców:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
  • instytucje kultury
  • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
  • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego
  • parki narodowe i krajobrazowe
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
  • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
  • szkoły wyższe
  • przedsiębiorcy
  • administracja rządowa
  • Alokacja na działanie: 90 000 000 EUR

    Poziom dofinansowania:

    • 75% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
     • Działanie: 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH

      Typy inwestycji:

      • ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH
      • A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne,
       B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury
       C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów
       D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne
       E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną
       F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

       Typy projektów mogą być łączone.

       Typy wnioskodawców:

       • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
       • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
       • instytucje kultury
       • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
       • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
       • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
       • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego
       • parki narodowe i krajobrazowe
       • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
       • Alokacja na działanie: 35 000 000 EUR

         Poziom dofinansowania:

         • 75% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
          • Działanie: 11.3 FUNDUSZ REWITALIZACJI I ODNOWY MAŁOPOLSKI

           Typy inwestycji:

           • FUNDUSZ REWITALIZACJI I ODNOWY MAŁOPOLSKI
           • A. utworzenie i prowadzenie funduszu wspierającego proces rewitalizacji miast i odnowy obszarów wiejskich przy pomocy instrumentów finansowych

            Typy projektów mogą być łączone.

            Typy wnioskodawców:

            • podmioty wdrażające instrumenty finansowe
            • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
            • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
            • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
            • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
            • przedsiębiorcy
            • Alokacja na działanie: 30 000 000 EUR

              Poziom dofinansowania: 85%

               Działanie: 11.4 REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

               Typy inwestycji:

               • REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH
               • A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne
                B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury
                C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów
                D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne
                E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną
                F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

                Typy projektów mogą być łączone.

                Typy wnioskodawców:

                • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
                • instytucje kultury
                • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
                • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
                • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
                • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego
                • parki narodowe i krajobrazowe
                • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
                • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
                • szkoły wyższe
                • przedsiębiorcy
                • administracja rządowa
                • Alokacja na działanie: 15 000 000 EUR

                  Poziom dofinansowania:

                  • 75% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
  powrót