Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA I: INNOWACJE W GOSPODARCE- 73 600 000,00 EURO

Cel szczegółowy 1: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Główne typy przedsięwzięć
– budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
– finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.:
– badań naukowych i przemysłowych,
– prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
– linii pilotażowych,
– działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
– zaawansowanych zdolności produkcyjnych,
– pierwszej produkcji118,
– wsparcie budowy, rozbudowy, zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, poprzez instrumenty finansowe.

Główne typy beneficjentów
– przedsiębiorstwa, w szczególności MSP;
– podmiot wdrażający instrument finansowy.

Cel szczegółowy 2: Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Główne typy przedsięwzięć
– inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie B+R jednostek naukowych i szkół wyższych zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Główne typy beneficjentów
– szkoły wyższe
– jednostki naukowe.

powrót