Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 2 CYFROWE PODKARPACKIE- 76 039 212 EURO

Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Podkarpackie Interwencja podejmowana w ramach osi przewiduje działania polegające na rozwijaniu e-usług publicznych, wsparciu informatyzacji instytucji szczebla regionalnego i lokalnego, udostępnianiu informacji sektora publicznego oraz cyfryzacji zasobów, m.in. w obszarach ochrony zdrowia, kultury, dziedzictwa kulturowego, turystyki, edukacji i nauki, informacji przestrzennej oraz administracji. Na realizacje tych zadań przeznaczone zostanie ponad 76 mln euro z EFRR.

powrót