Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA XII INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA – 81 MLN EURO

Priorytet inwestycyjny 10.4 inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

W ramach priorytetu inwestycyjnego, przewiduje się zatem wsparcie inwestycji w infrastrukturę wychowania przedszkolnego, polegających na budowie, przebudowie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego a także szkół i placówek kształcących w zawodach wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

powrót