Wydarzenia

Gmina Rewal – podpisanie umowy o dofinansowanie oczyszczalni w Pobierowie

Dnia 21 lutego 2009 roku w Koszalinie Gmina Rewal podpisała pierwszą w naszym województwie a drugą w Polsce umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na realizację projektu „Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal”.

Pan Andrzej Najda, dyrektor firmy NajdaConsulting, która przygotowała wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, został zaproszony na uroczystą inaugurację podpisania umowy w obecności Ministra Środowiska Stanisława Gawłowskiego.

Inwestycja dotyczy rozbudowy komunalnej oczyszczalni ścieków w Pobierowie wraz z modernizacją urządzeń części mechanicznej oczyszczalni i urządzeń gospodarki osadowej, w celu poprawy jakości oczyszczonych ścieków, zachowania stabilności procesów oczyszczania oraz zwiększenia przepustowości oczyszczalni.

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót