Wydarzenia

Modernizacja i restauracja Katedry p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim

Od marca 2006r. do czerwca 2007r. NajdaConsulting na zlecenie Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: „Modernizacja i restauracja Katedry p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa a także z budżetu miasta Gorzowa i Parafii Rzymsko – Katolickiej zakłada:

  • renowację dachu
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • roboty stolarskie i adaptacyjne wieży katedralnej
  • iluminację zewnętrzną i wewnętrzną Katedry
  • wyposażenie Katedry

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu wzbogacenie oferty turystycznej miasta dzięki modernizacji i restauracji cennego obiektu historycznego oraz nadaniu wieży katedralnej całkowicie nowych funkcji kulturalno – turystyczno – społecznych. Wśród licznych atrakcji turystycznych jakie przyniosła inwestycja wymienić należy przede wszystkim otwarcie w wieży katedralnej oddziału Muzeum im. Dekerta, stworzenie punktu widokowego na jej szczycie wraz z lunetą umożliwiającą podziwianie panoramy miasta. Ponadto udostępnione zostaną dla zwiedzających zachowany mechanizm zegara oraz sypialnia dzwonnika a na I piętrzę umieszczona będzie mapa miasta i okolic z zaznaczonymi miejscami o dużym znaczeniu kulturowym, historycznym i turystycznym. W celu wyeksponowania obiektu i nadania mu większej atrakcyjności turystycznej stworzona została artystyczna iluminacja zewnętrzna i wewnętrzna Katedry.

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót