Wydarzenia

Otwarcie Bastei w Stargardzie Szczecińskim

Dnia 13 czerwca 2013 odbyło się uroczyste otwarcie Bastei i prezentacja wystawy „Stargard – miejsce z historią”, będącej rezultatem projektu pn. „Dwa miejsca z historią – przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim” dofinansowanego ze środków EFRR (Program INTERREG IV A). Otwarcie Bastei jest jednym z punktów programu dwudniowej konferencji pt. ”Między tradycją nowoczesnością. Polskie i niemieckie muzealnictwo na Pomorzu” organizowanej w Stargardzie w dniach 13-14.06.2013. Konferencja ta była zwieńczeniem partnerskiego projektu realizowanego przez Gminę Miasto Stargard oraz Miasto Neubrandenburg,

Firmę Najda Consulting na uroczystości reprezentował Andrzej Najda – dyrektor ds. inwestycji i funduszy UE, dumny z faktu, że współpraca Gminy Miasta Stargard Szczeciński z naszą firmą zaowocowała ukończeniem realizacji projektu. Nasza firma pełniła rolę zarządzającego projektem pn. „Dwa miejsca z historią – przebudowa, remont rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim”.

Na uwagę oprócz tradycyjnych form wystawienniczych zasługują liczne stoiska multimedialne. Z ich pomocą historię i zbiory można odkrywać interaktywnie.

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót