Wydarzenia

Uroczysta msza na zakończenie projektu renowacji i konserwacji wnętrza kościoła pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie.

Uroczysta msza dziękczynna połączona z koncertem muzyki sakralnej w wykonaniu Chóru Collegium Maiorum Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczenienie, a następnie zwiedzanie świątyni i prezentacja efektów renowacji kościoła pw. św. Jana Ewangelisty – tak wyglądały uroczystości zakończenia realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy unijnych, które odbyły się w sobotę 14 września br. Firma Najda Consulting odpowiedzialna była za nadzór nad realizacją prac, w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

Prace związane z renowacją wnętrza tego XIV-wiecznego, najstarszego gotyckiego kościoła w Szczecinie, wznoszonego przez franciszkanów, trwały od stycznia 2012 roku. Całkowita wartość projektu wyniosła blisko 4,4 miliona złotych, z czego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 to kwota prawie 3,3 milionów złotych.

W ramach realizacji projektu tego unikatowego szczecińskiego zabytku znajdującego się przy ulicy Świętego Ducha, który przetrwał naloty alianckie w czasie II wojny światowej, przeprowadzono: prace konserwatorskie i modernizacyjne jego wnętrza. Wymieniono posadzki, wykonano system ogrzewania i oświetlenia wewnętrznego, dokonano renowacji ścian i sklepień oraz zamontowano monitoring. Warto dodać że podczas renowacji wnętrza zostały odkryte oryginalne średniowieczne polichromie, które stanowią unikatową wartość historyczną.

Obecny projekt był kontynuacją poprzedniej inwestycji realizowanej pod nazwą „Podniesienie atrakcyjności historycznej XIV-wiecznego kościoła pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie jako unikatowego zabytku na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego”. Również i on otrzymał wsparcie unijne.

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

powrót