W nowej perspektywie budżetu funduszy unijnych na lata 2021-2027 Polska otrzyma największe środki od początku członkostwa w Unii Europejskiej. Łącznie otrzymamy 76 mld euro, w tym 72,2 mld euro to środki w ramach polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – w przeliczeniu daje nam to łącznie ponad 770 mld zł.

Podział środków nastąpi wg przybliżonej metodologii którą zastosowano w budżecie 2014-2020, czyli ok. 60% funduszy unijnych zostanie rozdysponowane na poziomie krajowym a pozostałe 40% trafi do marszałków 16 województw na Programy Regionalne.

Środki unijne w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 zostaną przeznaczone między innymi na badania, innowacje, przedsiębiorczość, infrastrukturę, klimat i ochronę środowiska, energetykę, cyfryzację, edukację i sprawy społeczne. Natomiast środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wspierać będą działania związane ze zmniejszaniem skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Z tej puli środków skorzystają tylko wybrane województwa, tj. śląskie, dolnośląskie, małopolskie, wielkopolskie, lubelskie i łódzkie.

Programy krajowe 2021-2027

Ministerstwo przyjęło założenia zgodnie z którymi, nowe Programy unijne realizowane na poziomie krajowym będą miały podobny zakres tematyczny do tych, które znane są nam z obecnie kończącej się perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

Przedstawiamy zestawienie poszczególnych Programów oraz środków unijnych jakie zostały przyznane na realizację tych programów.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

następca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Zgodnie z Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE na lata 2021-2027 wsparcie z funduszy europejskich będzie koncentrowało się na ograniczonej liczbie celów polityki spójności. Dostosowanie unijnego budżetu do priorytetów Unii nadal pozostaje aktualne, pomimo pandemii COVID-19, która dotarła do każdego zakątka świata i odbiła się gospodarczo i społecznie na poszczególnych krajach.

Szczegółowe informacje

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

program Polska Wschodnia+

Opracowanie dedykowanego instrumentu interwencji publicznej dla Polski Wschodniej tj. 5 dotychczasowych regionów Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) oraz regionu statystycznego mazowiecki regionalny stanowi wyraz konsekwentnego podejścia do wsparcia najsłabiej rozwiniętej części kraju.

Szczegółowe informacje

Podział środków unijnych

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2021-2027

Poniżej przedstawiamy podział środków unijnych według poszczególnych województw

Przejdź do mapy konkursów

Sprawdź dofinansowania dostępne w Twoim województwie

Mapa konkursów