W nowej perspektywie budżetu funduszy unijnych na lata 2021-2027 Polska otrzyma największe środki od początku członkostwa w Unii Europejskiej. Łącznie otrzymamy 76 mld euro, w tym 72,2 mld euro to środki w ramach polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – w przeliczeniu daje nam to łącznie ponad 770 mld zł.

Podział środków nastąpi wg przybliżonej metodologii którą zastosowano w budżecie 2014-2020, czyli ok. 60% funduszy unijnych zostanie rozdysponowane na poziomie krajowym a pozostałe 40% trafi do marszałków 16 województw na Programy Regionalne.

Środki unijne w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 zostaną przeznaczone między innymi na badania, innowacje, przedsiębiorczość, infrastrukturę, klimat i ochronę środowiska, energetykę, cyfryzację, edukację i sprawy społeczne. Natomiast środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wspierać będą działania związane ze zmniejszaniem skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Z tej puli środków skorzystają tylko wybrane województwa, tj. śląskie, dolnośląskie, małopolskie, wielkopolskie, lubelskie i łódzkie.

Programy krajowe 2021-2027

Ministerstwo przyjęło założenia zgodnie z którymi, nowe Programy unijne realizowane na poziomie krajowym będą miały podobny zakres tematyczny do tych, które znane są nam z obecnie kończącej się perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

Przedstawiamy zestawienie poszczególnych Programów oraz środków unijnych jakie zostały przyznane na realizację tych programów.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

następca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Zgodnie z Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE na lata 2021-2027 wsparcie z funduszy europejskich będzie koncentrowało się na ograniczonej liczbie celów polityki spójności. Dostosowanie unijnego budżetu do priorytetów Unii nadal pozostaje aktualne, pomimo pandemii COVID-19, która dotarła do każdego zakątka świata i odbiła się gospodarczo i społecznie na poszczególnych krajach.

Szczegółowe informacje

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

program Polska Wschodnia+

Opracowanie dedykowanego instrumentu interwencji publicznej dla Polski Wschodniej tj. 5 dotychczasowych regionów Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) oraz regionu statystycznego mazowiecki regionalny stanowi wyraz konsekwentnego podejścia do wsparcia najsłabiej rozwiniętej części kraju.

Szczegółowe informacje

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

program FEnIKS

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 to następca dobrze znanego z perspektywy finansowej 2014-2020 unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). Budżet Programu wynosi ponad 25 miliardów euro i będzie przeznaczony na kluczowe projekty środowiskowe, energetyczne oraz transportowe, a także na wsparcie w obszarze kultury i ochrony zdrowia.

Szczegółowe informacje

Podział środków unijnych

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2021-2027

Poniżej przedstawiamy podział środków unijnych według poszczególnych województw

Przejdź do mapy konkursów

Sprawdź dofinansowania dostępne w Twoim województwie

Mapa konkursów