Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Opracowanie dedykowanego instrumentu interwencji publicznej dla Polski Wschodniej tj. 5 dotychczasowych regionów Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) oraz regionu statystycznego mazowiecki regionalny stanowi wyraz konsekwentnego podejścia do wsparcia najsłabiej rozwiniętej części kraju.

  Obszar inwestycji

  5 województw Polski Wschodniej

  • 5 stolic województw
  • 1 ośrodek wzrostu
  • 36 miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze pow. 20 tys. mieszkańców
  NUTS-2 mazowiecki regionalny

  • 2 ośrodki wzrostu
  • 4 miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze pow. 20 tys. Mieszkańców

  Podstawowe cele

  Cel główny

  Utrwalenie warunków sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki oraz jakości życia w Polsce Wschodniej.
  Cel ten będzie realizowany poprzez wybrane Polityki spójności.

  • CP 1 Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej
  • CP 2 Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa
  • CP 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności
  • CP 4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym

  Priorytety

  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE (CP 1)

  Platformy startowe

  • Kompleksowe wsparcie dla innowacyjnych startupów
  • Testowanie i weryfikowanie pomysłów

  Wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP

  • przeprowadzenie audytu oraz stworzenie i wdrożenie strategii wzornicze

  Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

  • wprowadzanie inteligentnych rozwiązań z zakresu GOZ

  Automatyzacja i robotyzacja MŚP

  • wprowadzanie rozwiązań technologicznych z zakresu automatyzacji i robotyzacji

  Pożyczki na rozwój turystyki

  • kapitał dla firm branży turystycznej i branż pokrewnych

  ENERGIA I KLIMAT (CP 2)

  Adaptacja miast do zmian klimatu

  • zwiększenie odporności miast na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu
  • udostępnianie przestrzeni publicznej zachowującej funkcje przyrodnicze

  Dystrybucja energii

  • rozwój systemów dystrybucyjnych

  Zrównoważona mobilność miejska

  • inwestycje w tradycyjną infrastrukturę (np. sieci trakcyjne, układ torowy)
  • zakup niskoemisyjnego taboru
  • węzły przesiadkowe, ścieżki rowerowe, systemy roweru miejskiego oraz systemy telematyczne

  SPÓJNA SIEĆ TRANSPORTOWA (CP 3)

  Infrastruktura drogowa

  • integracja regionalnych układów komunikacyjnych z siecią dróg ekspresowych
  • dostęp do sieci TEN-T
  • powiązania pomiędzy regionalnymi i subregionalnymi miastami PW

  Infrastruktura kolejowa

  • rozwój infrastruktury sieci kolejowej,
  • bezpośrednie połączenie stolic województw PW (Wschodnia Magistrala Kolejowa)
  • włączenie w krajową i międzynarodową sieć kolejową

  KAPITAŁ SPOŁECZNY, TURYSTYKA ORAZ USŁUGI UZDROWISKOWE (CP 4)

  Uzdrowiska Polski Wschodniej

  • rozwój infrastruktury i wyposażenia podmiotów świadczących usługi sanatoryjne, uzdrowiskowe

  Miejsca aktywności społecznej

  • unowocześnienie i wzmocnienie roli bibliotek
  • tworzenie Mediatek jako nowoczesnych centrów dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii

  Produkty turystyczne

  • rozwój turystycznych szlaków tematycznych
  • wykorzystanie potencjału wielokulturowego dziedzictwa i unikalnych zasobów przyrodniczych

  Finanse

  Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne cele wskazanych jako priorytetowe w ramach Programu Polska Wschodnia kształtuje się następująco:

  1. Przedsiębiorczość i innowacje CP1 – 500 mln euro
  2. Energia i Klimat CP2 – 810 mln euro
  3. Spójna sieć transportowa – 930 mln euro
  4. Kapitał społeczny oraz usługi uzdrowiskowe – 230 mln euro
  5. Pomoc techniczna – 38 mln euro

  Instytucje Programu

  Instytucjami, które będą obsługiwały Program Polska Wschodnia są:

  1. Instytucja Zarządzająca Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego Departament Programów Ponadregionalnych
  2. Instytucje Pośredniczące I stopnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  3.  Instytucja Pośrednicząca II stopnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  4. Instytucja Audytowa Ministerstwo Finansów Departament Audytu Środków Publicznych
  5. Organ otrzymujący płatności od Komisji Ministerstwo Finansów Departament Instytucji Płatniczej

  Przejdź do mapy konkursów

  Sprawdź dofinansowania dostępne w Twoim województwie

  Mapa konkursów

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting