Sprawdź możliwość dofinansowania

Formularz weryfikacji możliwości w zakresie finansowania. Prosimy o wypełnienie i przesłanie.

Nazwa firmy

Ulica

Kod

Miejscowość

Telefon

Fax

Nazwa firmy

Adres email

Branża

Krótki opis przedsięwzięcia:

Krótki opis firmy:

Opis produktu/usługi:

Wartość inwestycji:

Przewidywany termin realizacji:

Osoba do kontaktu: