Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje








  Planowany termin realizacji



  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAZOWSZA 2021-2027

  Priorytet I. Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza
  Działanie 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność

  Typy projektów

  Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK

  Innowacyjność i konkurencyjność

  Projekt może obejmować:

  • rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności związaną z wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Wsparcie będzie kierowane również na zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, w tym w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny i redukowanie masy odpadów lub zmianę w sposobie świadczenia usług, a także innowacje organizacyjne i do pewnego stopnia marketingowe;
  • rozwój produktów i usług opartych na TIK, w tym sprzedaż produktów i usług w internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne, a także wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, np. prowadzących do digitalizacji procesów;
  • nabycie usług doradczych świadczonych przez IOB, jako element projektu.

  Premiowane będą projekty będące kontynuacją przedsięwzięć sfinansowanych w ramach celu szczegółowego 1(i) w FEM 2021-2027 i w programach krajowych, a także operacje, które otrzymały dofinansowanie z programu Horyzont Europa na prace B+R.

  Finansowane będą projekty dotyczące wdrożenia wyników badań wpisujących się w priorytetowe kierunki badań zawarte w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030.

  Daty

  Rozpoczęcie naborów: lipiec 2023 r.
  Zakończenie naborów: wrzesień 2023 r.

  Cel projektu

  Celem wsparcia oferowanego w 1. Priorytecie jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

  Dla kogo

  MŚP

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE) wyniesie:

  • w regionie Mazowieckim regionalnym – 85%,
  • w regionie Warszawskim stołecznym – 50%.

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85

  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

  Wydatki kwalifikowane

  Więcej informacji  pojawi się po opublikowaniu konkursu

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting