Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI 2021-2027

  Priorytet I. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości
  Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

  Typy projektów

  Typ projektu obejmuje przedsięwzięcia dotyczące rozwijania infrastruktury przedsiębiorstw, służącej uruchamianiu bądź rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach oraz niezbędnej dla prowadzenia prac B+R.

  Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

  Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w tym zakup infrastruktury B+R, w szczególności aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz zaawansowanego oprogramowania, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.
  Podstawą wniosku o dofinansowanie musi być agenda badawcza rozumiana jako plan dotyczący prac B+R mających na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym.

  Daty

  27.03.2024 r. – 11.06.2024 r.

  Cel projektu

  Celem wsparcia oferowanego w 1. Priorytecie jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Dla kogo

  • Przedsiębiorstwa,
  • Partnerstwa.

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 60
  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków
  kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze
  środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 60

  Wydatki kwalifikowane

  W ramach działania kwalifikowane są kategorie wydatków, dotyczące infrastruktury testowo-doświadczalnej. Uzupełniająco możliwe będzie dofinansowanie szkoleń pracowników.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting