Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027

  Priorytet I. Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój
  Działanie 1.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP

  Typy projektów

  Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP

  Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP

  W ramach Działania realizowane będzie wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rozwijania i wzmacniania działalności eksportowej poprzez dostarczenie narzędzi oraz specjalistycznej wiedzy. Działanie ma na celu objęcie przedsiębiorców sektora MŚP programem rozwoju działalności eksportowej poprzez umożliwienie wybrania indywidualnej ścieżki wsparcia merytorycznego lub skorzystania z konkretnych usług, które będą odpowiadały ich zidentyfikowanym potrzebom. Przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mieli możliwość skorzystania z usług doradców zagranicznych, z oferty spotkań informacyjnych, warsztatów eksportowych, Akademii Internacjonalizacji, uczestnictwa w targach branżowych, targach zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym i w misjach gospodarczych zapewniających widoczność działalności sektora MŚP na rynkach międzynarodowych, otrzymania bonów eksportowych, które będą mogły zostać wykorzystane na potrzeby internacjonalizacji działalności danego przedsiębiorstwa, a także możliwość skorzystania z usług informacyjnych zapewniających widoczność działań na rynkach międzynarodowych.

  Daty

  Rozpoczęcie naborów: 24 maj 2023 r.
  Zakończenie naborów: 6 lipiec 2023 r.

  Cel projektu

  Celem Działania jest promocja gospodarcza eksportu poprzez wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MŚP, funkcjonujących na obszarze województwa śląskiego.

  Dla kogo

  Instytucje otoczenia biznesu

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85

  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

  Wydatki kwalifikowane

  Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting