Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027

  Priorytet I. Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój
  Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

  Typy projektów

  1. Infrastruktura B+R w przedsiębiorstwach
  2. Prace B+ R w przedsiębiorstwach

  Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

  Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów badawczo – rozwojowych realizujących prace przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe lub same prace eksperymentalo – rozwojowe. Wsparcie będzie również udzielane na infrastrukturę służącą przedsiębiorstwom na rzecz prowadzenia przez nie prac B+R. Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Udzielane wsparcie będzie miało charakter dotacji.

  Daty

  Rozpoczęcie naborów: sierpień 2023 r.
  Zakończenie naborów: październik 2023 r.

  Cel projektu

  Celem wsparcia oferowanego w 1. Priorytecie jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

  Dla kogo

  Przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa w ramach konsorcjów przemysłowych i naukowo przemysłowych

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85

  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowane ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

  Wydatki kwalifikowane

  Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting