Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBUSKIEGO 2021-2027

  Priorytet II. Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego.
  Działanie 2.8 Gospodarka wodno – ściekowa.

  Typ projektów

  Nabór na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (oczyszczalnie, sieci kanalizacji i wodociągowe, osady ściekowe) w ramach KPOŚK.
  Dotyczy realizacji przedsięwzięć w ramach aglomeracji 2-15 tys. RLM (wymagające dostosowania do wymogów Dyrektywy ściekowej) oraz miejscowości lub obszarów poniżej 2 tys. RLM (poza KPOŚK).
  Jako element uzupełniający będzie możliwość wsparcia modernizacji infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia projekty gmin o liczbie ludności nie większej niż 15 tys. mieszkańców.

  Daty

  29.03.2024 – 31.05.2024

  Cel projektu

  Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.

  Dla kogo

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • spółki komunalne,
  • przedsiębiorstwa (Małe, Średnie, Duże)

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85
  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków
  kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze
  środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

  Wydatki kwalifikowane

  Wspierane będą projekty, przyczyniające się do zapewnienia zgodności aglomeracji w przedziale od co najmniej/powyżej 2 tys. RLM do poniżej/co najmniej 15 tys. RLM z wymogami Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG z oraz aktualizacją KPOŚK poprzez:

  • budowę lub modernizację systemów oczyszczalni ścieków komunalnych, w zakresie standardów oczyszczania i / lub sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących aglomerację;
  • budowę lub modernizację zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji;
  • wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami kanalizacyjnymi;
  • przedsięwzięcia z zakresu systemów odbioru ścieków komunalnych;
  • budowę infrastruktury wodociągowej, wsparcie budowy sieci wodociągowych, w tym systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody;
  • inwestycje umożliwiające efektywne zagospodarowanie przyrastającej masy osadów ściekowych.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting