woj. łódzkie

aktualne konkursy

wszystkie
dla instytucji publicznych
dla przedsiębiorców

PROGRAM PRIORYTETOWY „ENERGIA PLUS”.

Dla przedsiębiorców
Sprawdź
Termin:
od 01.10.2020 r. – 17.12.2021 r.

10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Sprawdź
Termin:
09.2021

9.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź

Dla instytucji publicznych
Sprawdź
Termin:
11.2021

3.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – miasto Łódź

Dla instytucji publicznych
Sprawdź
Termin:
11.2021

1.1. Rozwój infrastruktury badań i innowacji

Sprawdź
Termin:
09.2021