Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje








  Planowany termin realizacji



  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027

  Priorytet X. Fundusze Europejskie na transformacje
  Działanie 10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

  Typ projektów

  Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie prac badawczo-rozwojowych realizujących badania przemysłowe i prac eksperymentalno-rozwojowych, prac badawczo-rozwojowych realizujących badania przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe wraz z modułem wdrożeniowym, same prace eksperymentalo-rozwojowe lub same prace eksperymentalo-rozwojowe wraz z modułem wdrożeniowym, nakierowane na proces transformacji.
  Realizowane projekty będą musiały być zgodne z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (PRT).

  Daty

  27.06.2024 r. – 12.09.2024 r.

  Cel projektu

  Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

  Dla kogo

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
  • duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe oraz partnerstwa przedsiębiorstw i instytucji badawczych

  Do wsparcia będą kwalifikować się wyłącznie projekty zlokalizowane w jednym z 7 podregionów (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim) wskazanych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

  Maksymalna kwota dotacji

  Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2.000.000,00 PLN dla dużych przedsiębiorstw i 1.000.000,00 PLN dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Jest to wartość obowiązująca do etapu podpisania umowy włącznie.
  Udzielane wsparcie będzie miało charakter dotacji.

  Wydatki kwalifikowane

  • personel projektu w ramach prac B+R;
  • amortyzacja sprzętu i aparatury w ramach prac B+R;
  • amortyzacja budynków w ramach prac B+R;
  • usługi zewnętrzne związane z pracami B+R;
  • dostawy (inne niż środki trwałe);
  • koszty uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych;
  • koszty pośrednie.
  • środki trwałe/dostawy tylko dla Wnioskodawców z kategorii MŚP;
  • wartości niematerialne i prawne tylko dla Wnioskodawców z kategorii MŚP;
  • usługi zewnętrzne związane z pracami przedwdrożeniowymi tylko dla Wnioskodawców z kategorii MŚP;
  • koszty wsparcia uczestników projektu.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting