Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA 2021-2027

  Priorytet 2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza
  Działanie 2.1. Efektywność energetyczna

  Typ projektów

  1. Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne polegające m.in. na:
   • zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach;
   • modernizacji źródła ciepła;
   • modernizacji systemów grzewczo–wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii;
   • modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
   • wykorzystaniu OZE.
  2. W powiązaniu z typem 1. uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem dotyczące:
   • rozwoju systemów zarządzania energią lub wodą;
   • modernizacji oświetlenia wewnętrznego ograniczającego zużycie energii elektrycznej;
   • zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury np. zielone dachy i ściany;
   • likwidacji barier architektonicznych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
   • edukacji podnoszącej świadomość użytkowników dot. efektywności energetycznej;
   • innych prac budowlanych.

  Efektywność energetyczna

  W ramach działania kwalifikowane będą projekty polegające na zakresach:

  • renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej,
  • renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające,
  • renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej,
  • projekty demonstracyjne i działania wspierające zgodne z kryteriami efektywności energetycznej,
  • wsparcie dla podmiotów, które świadczą usługi wspierające gospodarkę niskoemisyjną i odporność na zmiany klimatu, w tym działania w zakresie zwiększania świadomości, wysokosprawna kogeneracja, system ciepłowniczy i chłodniczy.

  Daty

  03.04.21024 r. – 24.04.2024 r.

  Cel projektu

  Celem jest wsparcie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw, w tym rozwiązania problemu niskiej produktywności. Celem działania jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej budynków, poprawa funkcjonowania i zwiększenie zasięgu obsługi scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł ciepła, a także edukacja dot. efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz celów polityki klimatycznej UE.

  Dla kogo

  1. Administracja publiczna:
   • Instytucje nauki i edukacji
   • Instytucje ochrony zdrowia
   • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
   • Partnerstwa
   • Przedsiębiorstwa
   • Służby publiczne
   • Instytucje wspierające biznes
  2. Typy szczegółowe wnioskodawców:
   • Duże przedsiębiorstwa
   • Instytucje kultury
   • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
   • Jednostki Samorządu Terytorialnego
   • Kościoły i związki wyznaniowe
   • MŚP
   • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
   • Organizacje pozarządowe
   • Partnerstwa Publiczno-Prywatne
   • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
   • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
   • Uczelnie
   • Wspólnoty mieszkaniowe
   • Instytucje otoczenia biznesu

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 85%
  Minimalna wartość projektu 300 000,00 PLN

  Wydatki kwalifikowane

  Więcej informacji pojawi się po opublikowaniu konkursu.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting