Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027

  Priorytet II. Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego
  Działanie 2.10 Gospodarka wodno- ściekowa dla aglomeracji 10-15 tyś RLM

  Gospodarka wodno- ściekowa dla aglomeracji 10-15 tyś RLM

  Inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi. Inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej.

  Typ projektów

  1. Budowa, przebudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z infrastrukturą służącą do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych.
   • W ramach przedsięwzięcia możliwe będzie zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
  1. Budowa, przebudowa lub modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji.
   • Wyłącznie jako element projektu (max. 25% wydatków kwalifikowanych) możliwe będą działania związane z budową nowych lub modernizacją sieci wodociągowych, stacji uzdatniania, ujęć wody.

  Punktowane będą projekty w ramach których w wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy.

  Daty

  lipiec 2024 r. – październik 2024 r.

  Cel projektu

  Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej.

  Dla kogo

  • Administracja publiczna,
  • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
  • Służby publiczne.

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85
  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków
  kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze
  środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

  Wydatki kwalifikowane

  Więcej informacji po ogłoszeniu naboru.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting