Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027

  Priorytet I. Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska
  Działanie 1.3 Innowacyjne przedsiębiorstwa

  Typ projektów

  Bony na innowacje MŚP.

  Innowacyjne przedsiębiorstwa

  Projekty wspierane w ramach wszystkich typów projektów będą realizowane w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji. Wsparcie dla MSP na dofinansowanie zakupu usług B+R+I, przyczyniających się do rozwoju innowacyjnych, nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, usług, technologii produkcji. Najważniejsze warunki wsparcia:

  1. Wsparcie może być realizowane w formie projektów grantowych.
  2. Ostatecznym odbiorcą usług może być tylko MŚP.
  3. Wykonawcą usług mogą być:
  • w przypadku usług z zakresu B+R: podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • w przypadku usług proinnowacyjnych: akredytowane na poziomie kraju instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki naukowe i organizacje badawcze (przedsiębiorca wybierze jednostkę, w której zrealizuje bon na usługę proinnowacyjną, spośród tych, które posiadają akredytację na daną usługę).

  Daty

  21.05.2024 r. – 11.06.2024 r.

  Cel projektu

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii (EFRR)

  Dla kogo

  • Ośrodki innowacji,
  • Uczelnie,
  • Instytucje
  • otoczenia biznesu,
  •  JST,
  • Jednostki naukowe.

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 70%
  Maksymalna wartość wsparcia (grantu) na jedno MŚP: 200 tys. euro. (pomoc de minimis).

  Wydatki kwalifikowane

  Formuła grantowa – granty skierowane do MŚP z terenu województwa, z wyłączeniem subregionu wałbrzyskiego (obszar objęty FST) ze względu na analogiczny nabór w działaniu 9.4.

  Wsparcie w formule bonów (grantów) dla MŚP będzie przeznaczone na zakup:

  • usługi badawczo-rozwojowej;
  • usługi proinnowacyjnej, dotyczącej np. transferu technologii i komercjalizacji, brokeringu, akceleracji projektów B+R+I, usług demonstracji technologii itp.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting