Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027

  Priorytet IX. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku
  Działanie 9.4 Transformacja gospodarcza

  Typ projektów

  Inwestycje w infrastrukturę przedsiębiorstw ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych prowadzące do zmiany źródeł energii i ciepła na układy efektywne z wykorzystaniem OZE oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

  Transformacja gospodarcza

  9.4 A Inwestycje MŚP. Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności, poprzez m.in. zakup maszyn i sprzętu lub zakup własności intelektualnej – wsparcie ściśle powiązanej z celami procesu transformacji subregionu. Preferowane będą projekty skutkujące powstaniem miejsc pracy(EPC).
  9.4 B „Zielone” inwestycje MŚP. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna .
  9.4 C Tworzenie nowych przedsiębiorstw (w tym start-upów), poprzez wsparcie dotacyjno – doradcze w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw i rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  9.4 D Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał RSI;
  9.4 E Bon na innowacje dla MŚP
  9.4 G Inwestycje w infr. przeds. ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych prowadzące do zmiany źródeł energii i ciepła na układy efektywne z wykorzystaniem OZE oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

  Daty

  15.03.2024r. – 30.04.2024r.

  Cel projektu

  Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo,  zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie (FST).

  Dla kogo

  • Administracja publiczna,
  • Partnerstwa,
  • Instytucje wspierające biznes,
  • Instytucje nauki i edukacji,
  • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
  • Przedsiębiorstwa,
  • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 70%

  Wydatki kwalifikowane

  Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 1 mln PLN
  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 15 mln PLN

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting