Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027

  Priorytet I. Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego
  Działanie 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw

  Typ projektów

  Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw

  Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw

  Dofinansowanie można uzyskać na realizację kompleksowego projektu badawczo – rozwojowego składającego się z następujących modułów:

  • B+R – obejmującego koszty wynagrodzenia personelu i inne koszty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • Prace przedwdrożeniowe – obejmującego koszty działań przygotowawczych do wdrożenia wyników prac B+R,
  • Zaplecze badawczo – rozwojowe – obejmującego koszty inwestycji w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji prac badawczych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów, usług i procesów,
  • Rozwój kompetencji – obejmującego koszty szkoleń personelu badawczego dotyczących specjalistycznych kompetencji wspierających realizację zadań w ramach modułu B+R lub Zaplecze badawczo – rozwojowe,
  • Wdrożenie wyników B+R – obejmującego koszty inwestycji związane z bezpośrednim wdrożeniem wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu.

  Daty

  od września 2024r. do października 2024r.

  Cel projektu

  Cel projektów odpowiada zapisom celu polityki CP 1 „Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki promowaniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji” . Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

  Dla kogo

  Mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa (w tym małe spółki o średniej kapitalizacji oraz spółki o średniej kapitalizacji).

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalna kwota dotacji 5 mln PLN netto

  Wydatki kwalifikowane

  Wartość wydatków kwalifikowanych zależna jest od realizowanych modułów w projekcie.

  1. Moduł B+R:

  badania przemysłowe:

  • 100% dla partnerów – jednostek naukowych, o ile będą one ponosiły wydatki w ramach swojej działalności niegospodarczej, tj. nie objętej zasadami pomocy publicznej,
  • 80% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  • 75% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw;
  • 65% wydatków kwalifikowalnych dużych przedsiębiorstw;

  eksperymentalne prace rozwojowe:

  • 100% dla partnerów – jednostek naukowych, o ile będą one ponosiły wydatki w ramach swojej działalności niegospodarczej, tj. nie objętej zasadami pomocy publicznej,
  • 60% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  • 50% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw;
  • 40% wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw.

  2. Moduł Prace przedwdrożeniowe:

  • 50% wydatków kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  3. Moduł Zaplecze badawczo-rozwojowe:

  • 60% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 50% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

  4. Moduł Rozwój kompetencji:

  • 50% wydatków kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  5. Moduł Wdrożenie wyników B+R:

  • 60% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 50% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
  • 40% wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting