Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  2021-2027

  Priorytet I. Gospodarka
  Działanie 1.9 Konkurencyjne i innowacyjne MŚP

  Typ projektów

  Wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju

  Daty

  02.08.2024 r. – 30.08.2024 r.

  Cel projektu

  Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej na poziomie co najmniej regionalnym. Uzupełniająco możliwe wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych.

  Dla kogo

  MŚP

  Wsparcie dotyczy projektów realizowanych w powiatach: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, węgorzewskim i gołdapskim. Ocenie podlegać będzie obszar realizacji projektu, a nie miejsce prowadzenia działalności firmy.

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie –  85

  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

  Wydatki kwalifikowane

  Zakres wsparcia obejmuje działania na rzecz podniesienia konkurencyjności MŚP na terenie powiatów przygranicznych, tj. wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju.

  Zakres wsparcia obejmuje działania na rzecz podniesienia konkurencyjności MŚP na terenie powiatów przygranicznych, tj.:

  1. Inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach, w tym infrastruktura biznesowa na potrzeby MŚP – tworzenie przestrzeni kreatywnych oraz stref co-workingowych, cyfrowych przestrzeni biznesowych, stref przedsiębiorczości i stref produkcyjnych (dla MŚP),
  2. Wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting