Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027

  Priorytet II. Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku
  Działanie 2.4 Budowa i rozbudowa instalacji wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii

  Typ projektów

  2.4 A Budowa i rozbudowa instalacji wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii:

  • do produkcji zrównoważonego biometanu;
  • dotyczących energii promieniowania słonecznego, geotermii, aerotermii/energii otoczenia, biomasy i biogazu, w których brakuje wsparcia operacyjnego lub gdy technologia ta jest niewystarczająco dojrzała (np. geotermia, perowskity) lub charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością w odniesieniu do powszechnie stosowanych technologii.

  2.4 B Budowa magazynów energii na potrzeby źródeł OZE (już istniejących lub finansowanych z innych środków), w tym magazynów, w których elementem uzupełniającym (do 49% wartości wydatków kwalifikowalnych) będzie budowa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych zapewniającej niedyskryminacyjny dostęp dla wszystkich użytkowników.

  Budowa i rozbudowa instalacji wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii

  Budowa i rozbudowa instalacji wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii:

  • do produkcji zrównoważonego biometanu;
  • dotyczących energii promieniowania słonecznego, geotermii, aerotermii/energii otoczenia, biomasy i biogazu, w których brakuje wsparcia operacyjnego lub gdy technologia ta jest niewystarczająco dojrzała (np. geotermia, perowskity) lub charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością w odniesieniu do powszechnie stosowanych technologii.
  • budowa magazynów energii na potrzeby źródeł OZE (już istniejących lub finansowanych z innych środków), w tym magazynów, w których elementem uzupełniającym będzie budowa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych zapewniającej niedyskryminacyjny dostęp dla wszystkich użytkowników.

  Daty

  05.06.2024 r. – 24.07.2024 r.

  Cel projektu

  Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju.

  Dla kogo

  • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
  • Partnerzy społeczni,
  • Służby publiczne,
  • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
  • Przedsiębiorstwa,
  • Administracja publiczna,
  • Partnerstwa.

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 70%.

  Wydatki kwalifikowane

  Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 100 000,00 PLN
  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 10 000 000,00  PLN

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting