Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO 2021-2027

  Priorytet I. Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności opolskiego
  Działanie 1.7 Opolskie konkurencyjne

  Typy projektów

  1. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, wartości niematerialne i prawne wraz z doradztwem / szkoleniem, w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług – wyłącznie dla MŚP z terenu Subregionu Południowego (powiat: głubczycki, nyski i prudnicki).
  2. Inwestycje w rozwój MŚP zwiększające skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu ofert – wyłącznie dla MŚP z terenu Subregionu Południowego (powiat: głubczycki, nyski i prudnicki).

  Daty

  25 marzec 2024 r. – 29 kwiecień 2024 r.

  Cel projektu

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

  Dla kogo

  Mikro, Małe, Średnie Przedsiębiorstwa

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 85
  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków
  kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze
  środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 85

  Wydatki kwalifikowane

  Zakup maszyny i urządzeń oraz sprzętu produkcyjnego, wartości niematerialne i prawne wraz z doradztwem/szkoleniem.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting