Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA 2021-2027

  Priorytet I. Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka
  Działanie 1.1 Badania i rozwój

  Badania i rozwój

  Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw obejmujące m.in. prowadzenie prac B+R, inwestycje w infrastrukturę B+R, infrastrukturę testowo-doświadczalną, prace przedwdrożeniowe (np. certyfikacja i atestacja, prace związane z uzyskaniem i ochronę własności intelektualnej dla wyników przeprowadzonych prac B+R) i prace wdrożeniowe. Możliwość wsparcia budowania kompetencji oraz doradztwa jako elementu projektu. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami badawczymi.

  Daty

  30.09.2024 r. – 15.11.2024 r.

  Cel projektu

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

  Dla kogo

  Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami badawczymi.

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie/ Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję)

  • pomoc de minimis – 70%
  • RPI – zgodnie z mapą pomocy regionalnej:
   • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,
   • średnie przedsiębiorstwo – 60%,
   • duże przedsiębiorstwo – 50%
  • pomoc na projektu badawczo – rozwojowe:
   • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% (80% z uwzględnieniem premii) w przypadku badań przemysłowych; 45 % (60% z premią) w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;
   • średnie przedsiębiorstwa – 60% (75% z premią) w przypadku badań przemysłowych; 35% (50% z premią) w przypadku prac rozwojowych;
   • duże przedsiębiorstwa – 50 (65% z premią) w przypadku badań przemysłowych; 25% (40% z premią) w przypadku prac rozwojowych.
  • pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności – 50% (w szczególnych przypadkach – 100%).

  Wydatki kwalifikowane

  Koszty wynagrodzenia personelu i inne koszty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, podwykonawstwo, sprzęt laboratoryjny, materiały i surowce do badań, zewnętrzne usługi badawczo-rozwojowe.
  Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 500 000 zł
  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 35 000 000 zł

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting