Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027

  Priorytet I. Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska
  Działanie 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa

  Typ projektów

  Projekty B+R przedsiębiorstw
  Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (jako fakultatywny/uzupełniający komponent projektu B+R)
  Projekty dotyczące prowadzenia przez MŚP badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Projekt nie może dotyczyć tylko badań przemysłowych. Wykluczone jest dofinansowanie badań podstawowych. Projekty mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). Efektem projektu powinien być etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie.

  Innowacyjne przedsiębiorstwa

  Projekty wspierane w ramach wszystkich typów projektów będą realizowane w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji.

  Daty

  15.02.2024r. – 26.03.2024r.

  Cel projektu

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii (EFRR)

  Dla kogo

  • Ośrodki innowacji,
  • Uczelnie,
  • Instytucje otoczenia biznesu,
  • Duże przedsiębiorstwa,
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  • Jednostki naukowe,
  •  MŚP,
  • Klastry,
  • Organizacje badawcze.

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 70%

  Wydatki kwalifikowane

  • wynagrodzenia personelu B+R,
  • podwykonawstwo,
  • sprzęt laboratoryjny,
  • materiały i surowce do badań,
  • zewnętrzne usługi badawczo-rozwojowe.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting