Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODLASKIEGO 2021-2027

  Priorytet I. Badania i innowacje
  Działanie 1.1. Rozwój regionalnego potencjału B+R

  Typ projektów

  • Rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

  Tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R przez inwestycje w aparaturę, sprzęt, WNiP i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Warunki realizacji projektów: – Przedstawienie informacji dotyczących zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które przedsiębiorstwo zamierza realizować na utworzonej infrastrukturze, a także zdolności przedsiębiorstwa do realizacji prac B+R (potencjału kadrowego, doświadczenia, potencjału infrastrukturalnego) oraz zobowiązanie się do ich realizacji.

  • Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów.

  Zakup usług badawczych polegających na opracowaniu dla MŚP nowych lub ulepszonych produktów (wyrobów, usług) lub zmian procesowych. Dotyczy projektów o małej skali obejmujących w szczególności przeprowadzenie badań, audyt technologiczny, nabycie licencji, wsparcie w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej.

  Daty

  od 15.01.2024 r. do 29.02.2024 r.

  Cel projektu

  Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

  Dla kogo

  • MŚP
  • Duże przedsiębiorstwa
  • Konsorcja naukowo-przemysłowe

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 100
  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków
  kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze
  środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 100
  W przypadku przedsiębiorstw intensywność wsparcia w module prace B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 70% kosztów prac rozwojowych.
  Intensywność wsparcia w module wdrożeniowym wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.
  W module Wdrożenie wsparcie udzielane będzie w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

  Wydatki kwalifikowane

  Zakup sprzętu, WNiP i innej niezbędnej infrastruktury, która służyć będzie prowadzeniu prac na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług, zakup usług zewnętrznych.
  Więcej informacji po opublikowaniu naboru.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting