Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027

  Priorytet I. Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska
  Działanie 1.4. Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej dla MŚP

  Typ projektów

  Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej dla MŚP.

  Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej dla MŚP

  Projekty wspierane w ramach wszystkich typów projektów będą realizowane w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji.
  1.4.A Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej dla MŚP Celem wsparcia jest wzmocnienie potencjału IOB w celu świadczenia mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom usług związanych z wdrażaniem innowacji (w tym m.in. usług inkubacyjnych, laboratoryjnych, usług badań/testowania innowacji), wpływających na wzrost konkurencyjności MŚP.
  1.4.B. Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw – projekt Samorządu Województwa Projekt ma na celu systemową koordynację działań prowadzących do zwiększania potencjału eksportowego produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

  Daty

  08.07.2024 r. – 06.09.2024 r.

  Cel projektu

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne(EFRR). Celem wsparcia jest wzmocnienie potencjału IOB w celu świadczenia mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom usług związanych z wdrażaniem innowacji (w tym m.in. usług inkubacyjnych, laboratoryjnych, usług badań/testowania innowacji), wpływających na wzrost konkurencyjności MŚP.

  Dla kogo

  • JST,
  • jednostki naukowe,
  • uczelnie,
  • instytucje otoczenia biznesu (IOB).

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 70%.

  Wydatki kwalifikowane

  Wsparciem objęte zostaną projekty inwestycyjne dotyczące:

  • zakupu rzeczowych aktywów trwałych oraz
  • zakupu wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności proinnowacyjnej na rzecz MŚP oraz do podnoszenia jakości usług świadczonych przez dany podmiot.

  Projekty mogą dotyczyć również budowy/ rozbudowy infrastruktury IOB przeznaczonej dla MŚP.
  Wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: min. 1 mln PLN, maks. 25 mln PLN.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting