Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACKIEGO 2021-2027

  Priorytet I. Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka
  Działanie 1.3 Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP

  Typ projektów

  Wsparcie w zakresie wdrożenia badań mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów lub usług oraz wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych (w tym rozwiązań z zakresu GOZ czy Przemysłu 4.0). P
  Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych.

  Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP

  Projekty wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja, zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa.

  Daty

  1.03.2024 r. – 15.04.2024 r.

  Cel projektu

  Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

  Dla kogo

  MŚP

  Maksymalna kwota dotacji

  Zgodnie z mapą pomocy regionalnej tj.
  – mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,
  – średnie przedsiębiorstwo – 60%.

  Minimalny wkład własny beneficjenta
  – mikro i małe przedsiębiorstwo – 30%,
  – średnie przedsiębiorstwo – 40%.

  Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 800 000 zł
  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 3 000 000 zł

  Wydatki kwalifikowane

  Koszty inwestycji związane z bezpośrednim wdrożeniem wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting