Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI 2021-2027

  Priorytet X. Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej
  Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach

  Typ projektów

  • Wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ.
  • Wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ.
  • Podniesienie efektywności energetycznej w MŚP poprzez:
   • modyfikacje procesów technologicznych pod kątem efektywności energetycznej. (np. przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnej technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadów), w tym systemy zarządzania energią.
   • kompleksowe modernizacje energochłonnych budynków służących procesom produkcji, a także budynków usługowych.

  KRYTERIA OBLIGATORYJNE

  • Realizacja projektu na obszarze Wielkopolski Wschodniej.
  • Przedsięwzięcia i działania z obszaru podniesienia efektywności energetycznej muszą wynikać z audytu energetycznego lub audytu efektywności energetycznej.
  • W przypadku realizacji przedsięwzięć z obszaru efektywności energetycznej, minimalny próg oszczędności energii pierwotnej musi wynieść co najmniej 30%3.
  • W ramach realizowanych proj. muszą zostać zachowane trwałe warunki siedliskowe dla ptaków i/lub nietoperzy.

  Daty

  czerwiec – sierpień 2024

  Cel projektu

  Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

  Dla kogo

  Przedsiębiorstwa z obszaru Wielkopolski Wschodniej.

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie – 70
  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków
  kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze
  środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 70

  Wydatki kwalifikowane

  Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie 250 000 zł
  Więcej po ogłoszeniu naboru.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting