Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Zakres projektu:

  Przedmiotem projektu jest modernizacja 16 domków letniskowych, wykonanie zagospodarowania terenu oraz zakup niezbędnych środków trwałych oraz oprogramowania. Inwestycja jest zlokalizowana w miejscu istniejącego ośrodka wczasowego przy ul. Bałtyckiej w Pustkowie – Gmina Rewal.

  W ramach projektu gruntownie zostanie zmodernizowana istniejąca infrastruktura, celem wdrożenia innowacji produktowej. Koncepcja architektoniczna ośrodka wczasowego YOD domki z plażą w Pustkowie stanowi przedłużenie linii brzegowej na teren ośrodka. Ośrodek wczasowy YOD domki z plażą w Pustkowie został zaprojektowany w taki sposób, aby jego przestrzeń umożliwiła świadczenie usług dla odpowiedniej liczby turystów.

  Domki z plażą są innowacyjną koncepcją i stanowić będą nowość na rynku usług turystycznych.

  Ośrodek wczasowy zapewni kompleksowość innowacyjnej oferty i pakietyzację usług w ramach spójnego produktu YOD domki z plażą w Pustkowie tj. poczynając od zapewnienia usług noclegowych i rekreacyjnych w innowacyjnej przestrzeni oraz formie ośrodka takich jak:

  • ognisko z plażą
  • plaża w kinie (kino plenerowe)
  • plaża w światłach
  • bar na plaży
  • YODKI, czyli animacje na terenie ośrodka, akademia dla maluchów

  a także poprzez umożliwienie aktywności na rowerach, czy uprawiania sportów wodnych – kitesurfing oraz pozostałej rekreacji na infrastrukturze towarzyszącej, po wyżywienie, organizację szkoleń i konferencji dla firm/instytucji zewnętrznych, dzięki nabyciu kina plenerowego.

   

   

  Źródło finansowania:

  Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – sektor turystyki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

  Dofinansowanie: 1 755 733,65

  Całkowita wartość projektu: 3 888 094,20

   

  Zadania zaplanowane i realizowane w projekcie:
  1. Roboty budowlane w ośrodku wczasowym
  2. Budowa strony internetowej ośrodka wczasowego
  3. Nabycie oprogramowania do zarządzania ośrodkiem wczasowym
  4. Zakup sprzętu do obsługi oprogramowania
  5. Wyposażenie ośrodka wczasowego
  6. Zakup środków transportu – turystyka aktywna
  7. Nabycie środków trwałych służących dostosowaniu przedsiębiorstwa do skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom.

   

  Do obowiązków naszej firmy należy:
  • Zarządzanie procesem wdrożenia projektu
  • Rozliczenie projektu
  • Przygotowanie wniosków o płatność
  • Przygotowanie postępowań na wybór wykonawców robót i dostawców wyposażenia.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting