Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

  A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

  Typ projektów

  W ramach ogłoszonego konkursu można dofinansować przedsięwzięcia przynoszące wymierne korzyści ekonomiczne lub środowiskowe dla Wnioskodawcy i jego otoczenia gospodarczego w zakresie:

  1. zwiększenia efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych i operacyjnych
  2. zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
  3. bardziej wydajnej gospodarki materiałowej
  4. zmniejszenia ilości odpadów lub ponownego ich wykorzystania lub recyklingu,
   w tym ukierunkowania działalności przedsiębiorstwa na zasadę zerowej ilości odpadów (Zero Waste)
  5. zmniejszenia śladu węglowego, wodnego, środowiskowego
  6. optymalizacji zużycia energii
  7. uniknięcia kar i opłat za wprowadzanie odpadów do środowiska,
  8. większego zaangażowania pracowników w poprawę efektów działalności prośrodowiskowej
  9. wprowadzenia rozwiązań z zakresu: Społecznej odpowiedzialności biznesu lub rozwiązań dotyczących zasady: Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny

  Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

  Wsparciem mogą zostać objęte przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa (np. ograniczenie pobierania surowców pierwotnych), zwiększenie efektywności energetycznej (np. izolacja termiczna albo używanie energooszczędnych urządzeń) oraz transformacja w kierunku zerowej ilości odpadów (np. zamknięcie łańcuchów dostaw, w których odpad staje się produktem).

  „Przedsięwzięcia, które spełniają jednocześnie kilka powyższych celów, będą dodatkowo premiowane, aby wnioskodawcy przygotowali przedsięwzięcia uwzględniające z jednej strony wpływ ich działalności na otoczenie gospodarcze i środowiskowe, a z drugiej strony znaleźli optymalne technologie umożliwiające wpisanie przedsiębiorstwa w nurt transformacji swojej działalności w kierunku ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Dofinansowanie mają szansę otrzymać projekty odpowiadające na regulacje unijne i krajowe, w tym „Mapę drogową transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego”

  Celem finansowania jest ułatwienie transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) poprzez wsparcie projektów wpisujących się w regulacje unijne (CEAP 2020) i krajowe.

  Daty

  Rozpoczęcie naboru: 25 czerwca 2024r.
  Zakończenie naboru: 20 sierpnia 2024r.

  Dla kogo

  Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

  Maksymalna kwota dotacji

  Poziom dofinansowania
  Dofinansowanie pokryje do 85% wydatków w zależności od rodzaju wydatku i pomocy.
  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 896 380 zł.
  Maksymalna wartości wsparcia wynosi 3 500 000 zł.
  Maksymalna wartości kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 4 481 900 zł.

  Wydatki kwalifikowane

  • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych (prace budowlane, remonty);
  • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii;
  • zakupy inwestycyjne (np. zakup środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane, zakup wyposażenia, zakup oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn, zakup robót i materiałów budowlanych);
  • szkolenia, przekwalifikowanie pracowników.

  Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.
  Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nie może być zaplanowane później niż w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku o objęcie projektu wsparciem.
  Z kolei jego zakończenie nie może wykraczać poza datę 31 marca 2026 r.

  Przydatne informacje

  Zapoznaj się z projektami dla firm produkcyjnych, które do tej pory z sukcesem zrealizowaliśmy dla naszych klientów
  https://najdaconsulting.pl/oferta/dofinansowanie-unijne-dla-firm-produkcyjnych/

  Więcej informacji udzieli Państwu
  Magdalena Obuchowicz
  Specjalista ds. projektów unijnych
  Tel. 451 146 355
  m.obuchowicz@najdaconsulting.pl

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting