Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

  A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

  Typ projektów

  • poprawa zarządzania surowcami i bardziej wydajną gospodarką materiałową,
  • zmiana w kierunku znaczącej redukcji/zerowej ilości odpadów, w tym zmniejszenie ilości odpadów, ponowne wykorzystanie odpadów lub recykling,
  • zwiększenie efektywności energetycznej,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych z procesów produkcyjnych i operacyjnych.

  Inwestycja musi przyczyniać się do osiągnięcia konkretnych celów środowiskowych – np. zmniejszenie odpadowości procesu produkcji, zwiększenie efektywności energetycznej, zwiększone wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu.

  Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

  Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorstw na inwestycje związane z wdrażaniem technologii ukierunkowanych na zmniejszenie ilości odpadów, ponowne ich wykorzystanie lub recykling oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Inwestycje MSP związane z wdrażaniem technologii środowiskowych w tym związanych z GOZ, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej i zmiana filozofii firm w kierunku zero waste.

  Obligatoryjnie wnioskodawca musi wskazać wskaźniki GOZ wpisujące się w co najmniej jeden z obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 7 GOZ:

  • Ekoprojektowanie
  • Pozyskanie surowców
  • Przetwórstwo i produkcja
  • Użytkowanie i koncepcja
  • Odpady i ścieki

  Daty

  Nabór zostanie uruchomiony w kwietniu 2024 r.

  Dla kogo

  Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski.

  Maksymalna kwota dotacji

  Intensywność wsparcia wyniesie prawdopodobnie maksymalnie do 85% kosztów netto inwestycji.
  Wartość projektu: 5 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania: 3,5 mln PLN.
  Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

  Wydatki kwalifikowane

  Inwestycje związane z wdrażaniem technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej.

  1. badania przemysłowe
  2. eksperymentalne prace rozwojowe
  3. prace przedwdrożeniowe
  4. prace wdrożeniowe, w tym budowa demonstratora.

  Zakres tematyczny obejmuje technologie odzysku materiałowego i zagospodarowanie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne, do poprawy oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting