Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

  A1.2.1 Inwestycja dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (HoReCa)

  Typ projektów

  • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług,
  • inwestycje związane z zieloną transformacją, również działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników,
  • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

  Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na naszej podstronie: https://nowedotacjeunijne.eu/programy-2021-2027/horeca/

  Inwestycja dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (HoReCa)

  A1.2.1 Inwestycja dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (HoReCa) to instrument wdrażany przez KPO skierowany do przedsiębiorstw z sektorów hotelarstwa, gastronomii, turystyki, kultury, które w okresie COVID-19 zostały najbardziej poszkodowane. Oferowane wsparcie będzie w formie bezzwrotnej dotacji.

  Daty

  Nabór wniosków w ramach projektu zostanie uruchomiony w I kwartale 2024 r.

  Cel projektu

  Celem Inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

  Dla kogo

  Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski prowadzących działalność w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura w ramach następujących kodów PKD:

  DZIAŁ 55 – ZAKWATEROWANIE
  DZIAŁ 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
  DZIAŁ 77 –WYNAJEM DZIERŻAWA
  DZIAŁ 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓWTURYSTYKI
  PKD 55.10.Z Hotele i inne obiekty zakwaterowania
  PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  PKD 30.Z Pola kempingowe
  PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
  PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
  PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  PKD 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
  PKD 77. 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
  PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych
  PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
  PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
  PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
  Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I
  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆWSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Dział 85 – EDUKACJA
  DZIAŁ 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK,ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
  PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  PKD 91.02.Z Działalność muzeów
  PKD 91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
  PKD 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
  PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalna wartość dofinansowania: 540 tys. PLN.
  Maksymalna wartość netto inwestycji: 600 tys. PLN.
  Wydatki kwalifikowalne do 90% kosztów netto.

  Kryteria wsparcia

  • spadek obrotów w wysokości co najmniej 20% w okresie 2020-2021
  • aktualizacja oferty o nowe/ulepszone produkty lub usługi
  • formalno-prawna gotowość do zrealizowania projektu tj. posiadanie wszelkich zezwoleń administracyjnych itp.
  • realizacji projektu w okresie 1 roku od momenty otrzymania dofinansowania

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting