Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Rozpoczynamy cykl przybliżający poszczególne priorytety, które tworzą Krajowy Plan Odbudowy. Dzisiejszy artykuł powstał we współpracy z analitykami firmy Najda Consulting

  W tym wpisie prezentujemy: Priorytet Odporność i konkurencyjność gospodarki.

  Źródło:  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej


  W ramach priorytetu przygotowano następujące możliwości wsparcia:

  1. Stabilne warunki do inwestowania
  2. Transformacja strukturalna w obszarach kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki – Przemysł 4.0 GOZ
  3. Wzmocnienie potencjału sektora nauki do współpracy z przedsiębiorstwami oraz usprawnienie transferu wiedzy i innowacji do gospodarki
  4. Kadry dla nowoczesnej gospodarki
  5. Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy

   


   

   

  Stabilne warunki do inwestowania

   

  Opcja 1

  Przykładowe inwestycje

  • przygotowanie terenów inwestycyjnych
  • wsparcie doradcze jst związane z przygotowaniem dokumentów planistycznych

  Kto może składać wnioski?

  • JST
  • Specjalne strefy ekonomiczne
  • Przedsiębiorstwa

   

  Opcja 2

  Przykładowe inwestycje

  • produkty, usługi i kompetencje związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstw
  • wprowadzeniem „zielonych” rozwiązań w przedsiębiorstwach

  Kto może składać wnioski?

  • Przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP)
  • Instytucje kultury
  • pracownicy

   

  Transformacja strukturalna w obszarach kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki – Przemysł 4.0 GOZ

   

  Przykładowe inwestycje:

  • wdrażania innowacji, w tym cyfrowych rozwiązań w przedsiębiorstwach
  • mobilność bezzałogowa
  • technologie i innowacje środowiskowe, w tym GOZ
  • przemysły kreatywne

   

  Kto może składać wnioski?

  • organizacje badawcze
  • przedsiębiorstwa
  • pracownicy
  • instytucje kultury,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • administracja publiczna,
  • operatorzy dronów

   

  Wzmocnienie potencjału sektora nauki do współpracy z przedsiębiorstwami oraz usprawnienie transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

   

   

  Przykładowe inwestycje:

  • inwestycje w infrastrukturę naukową i technologiczną

   

  Kto może składać wnioski?

  • organizacje badawcze
  • przedsiębiorcy
  • instytucje otoczenia biznesu
  • uczelnie wyższe
  • JST
  • Administracja publiczna
  • Społeczeństwo

   

  Kadry dla nowoczesnej gospodarki

   

  Przykładowe inwestycje:

  • kształcenie zawodowe
  • szkolnictwo wyższe
  • uczelnie się przez całe życie

   

  Kto może składać wnioski?

  • administracja rządowa i samorządowa
  • szkoły zawodowe
  • uczelnie
  • stowarzyszenia pracodawców
  • ośrodki badawczo-rozwojowe
  • pracownicy

   

  Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy

   

   

  Przykładowe inwestycje:

  • opieka nad dziećmi do lat 3

   

  Kto może składać wnioski?

  • instytucje rynku pracy (w tym publiczne służby zatrudnienia)
  • pracownicy
  • osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
  • przedsiębiorstwa (w tym MŚP)

   

  Już wkrótce przedstawimy kolejny priorytet, a już dzisiaj zapraszamy na bezpłatne konsultacje.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting