Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Trzeci odcinek naszego cyklu przybliżającego poszczególne priorytety, które tworzą Krajowy Plan Odbudowy. Dzisiejszy artykuł powstał we współpracy z analitykami firmy Najda Consulting

  W tym wpisie prezentujemy: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności oraz zielona inteligenta mobilność – przykładowe inwestycje oraz dla jakich podmiotów skierowane są te działania?

   


  Zielona energia i zmniejszenie energochłonności:

  • czyste powietrze
  • OZE, w tym morska energetyka wiatrowa (przykładowe wsparcie):
  • inteligentna sieć energetyczna
  • technologie wodorowe
  • zielone i odporne miasta

  Zielona inteligenta mobilność:

  • zeroemisyjny transport
  • linie kolejowe i tabor
  • bezpieczeństwo i cyfryzacja transportu

  Zielona Energia i zmniejszenie energochłonności:

   

  Czyste powietrze

  Przykładowe inwestycje

  • wymiana źródeł ciepła i efektywność energetyczna (termomodernizacja) budynków mieszkaniowych i szkół
  • efektywność energetyczna oraz instalacje OZE w przedsiębiorstwach
  • źródła ciepła w systemach ciepłowniczych

   

  Kto może składać wnioski?

  • spółki kapitałowe wytwarzające energię cieplną na cele komunalno-bytowe
  • właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, wielorodzinnych/jednorodzinnych
  • przedsiębiorstwa

   

  Poprawa warunków dla rozwoju technologii wodorowych oraz innych paliw alternatywnych

  Przykładowe inwestycje

  • technologie wodorowe
  • powstanie Dolin wodorowych
  • biogaz

   

  Kto może składać wnioski?

  • instytucje rynku pracy (w tym publiczne służby zatrudnienia)
  • pracownicy
  • osoby znajdujące się na rynku pracy
  • przedsiębiorstwa ( w tym MŚP)

   

  Poprawa warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii

  Przykładowe inwestycje

  • sieci przesyłowe oraz inteligentną infrastrukturę elektroenergetyczną,
  • morska energetyka wiatrowa
  • OZE w społecznościach energetycznych – wsparcie doradcze, wsparcie inwestycyjne

   

  Kto może składać wnioski?

  • użytkownicy krajowego elektroenergetycznego (m.in. sprzedawcy energii, OSD, odbiorcy końcowi, wytwórcy energii w tym energii odnawialnej, OSP)
  • przedsiębiorstwa
  • wsparcie obejmie także JST, spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe

   

  Zrównoważone wykorzystanie środowiska naturalnego

  Przykładowe inwestycje:

  • likwidacja zanieczyszczeń na terenach zdegradowanych i na dnie Bałtyku
  • oczyszczalnie ścieków i zaopatrzenie w wodę poza aglomeracjami
  • kompleksowe inwestycje w przyjazne i neutralne klimatycznie miasta i obszary funkcjonalne

   

  Kto może składać wnioski?

  • organy administracji państwowej, podmioty odpowiedzialne za realizację działań związanych z usunięciem lub ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń
  • JST (odbiorcy wsparcia)
  • przedsiębiorcy (wykonawcy)

   


  Zielona inteligenta mobilność 

  Wzrost wykorzystywania transportu przyjaznego dla środowiska, zwiększanie konkurencyjności sektora kolejowego oraz zwiększanie bezpieczeństwa transportu

   

  Wzrost wykorzystywania transportu przyjaznego dla środowiska

  Przykładowe inwestycje

  • wsparcie przemysłu dla gospodarki niskoemisyjnej
  • zeroemisyjny transport zbiorowy

   

  Kto może składać wnioski?

  • JST
  • producenci i użytkownicy pojazdów zeroemisyjnych
  • deweloperzy projektów infrastrukturalnych i taborowych
  • lokalni interesariusze

   

  Zwiększanie konkurencyjności sektora kolejowego

  Przykładowe inwestycje

  • linie kolejowe
  • tabor kolejowy
  • projekty intermodalne

  Kto może składać wnioski?

  • użytkownicy infrastruktury kolejowej w tym przewoźnicy pasażerscy, towarowi oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi związane z transportem intermodalnym

   

  Zwiększanie bezpieczeństwa transportu

  Przykładowe inwestycje

  • bezpieczeństwo transportu,
  • cyfryzacja transportu

   

  Kto może składać wnioski?

  • zarządcy dróg, służb kontrolnych, użytkownicy infrastruktury drogowej
  • zarządcy infrastruktury, użytkownicy dróg i korzystający z infrastruktury kolejowej.

   

   

  Źródło:  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting