Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  19 stycznia ukazała się najnowsza wersja harmonogramu Programu Fundusze Europejskie Nowoczesnej Gospodarki.

  Nasi analitycy wskazali 5 programów, na które przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę:

   


  Czym jest FENG? https://nowedotacjeunijne.eu/programy-2021-2027/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki/


   

  1. Działanie 1.1 Ścieżka Smart CPI1

   Start naboru: 07.02.23

   

  Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania

  działalności przedsiębiorstw.

  Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorców lub przedsiębiorców z organizacjami badawczymi lub pozarządowymi


  1. Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MSP

  Start naboru: 20.06.23

   

  Wsparcie promowania marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument skierowany jest dopolskich przedsiębiorstw posiadających znaczący

  potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych

  określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze

  prowadzone na tych rynkach.

  Wnioskodawcy: MŚP


  1. Działanie 2.32 Kredyt technologiczny

  Start naboru: 23.03.23

   

  Wsparcie dotyczące stymulowania konkurencyjności MŚP przez wdrożenia

  własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub

  wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, skutkujące wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. Wsparcie publiczne stanowić będzie premię technologiczną – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

  Wnioskodawcy: MŚP

   


  1. Działanie 3.1 Kredyt ekologiczny

  Start naboru: 06.06.23

   

  Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną

  poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub

  ulepszone produkty lub procesy. W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

  Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

  Wnioskodawcy: MŚP, small i midcaps


  1. Działanie 3.3 IPCEI Wodorowy

   Start naboru 15.03.23

   

  Wsparcie projektów polskich przedsiębiorstw uczestniczących w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (IPCEI –

  important projects of common European interest). Finansowanie będzie dotyczyło projektów z obszaru niskoemisyjnego i produkowanego z wykorzystaniem energii odnawialnej wodoru.

  Celem wspólnej inicjatywy ma być budowa łańcucha wartości wodoru w UE, który umożliwi

  wykorzystanie go w transporcie, energetyce i przemyśle. Projekty realizowane w wodorowym

  IPCEI będą dotyczyć zarówno fazy wytwarzania, dystrybucji i magazynowania wodoru, jak i

  opracowania technologii i systemów wykorzystania wodoru w trzech ww. obszarach.

  Wodorowe IPCEI będzie obejmować zarówno projekty w fazie badań i rozwoju, pierwszego

  zastosowania przemysłowego.

  Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa

   

   

  Szczegółowe opracowania poszczególnych naborów już wkrótce pojawią się na naszej stronie internetowej.
  Już dzisiaj zapraszamy do kontaktu z naszymi analitykami.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting