Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Przedstawiamy Państwu aktualne zapisy Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

  Program ten będzie wspierał w formie dotacji i pożyczek projekty realizowane przez przedsiębiorców na terenie całego kraju. Główne cele Programu FENG:

  • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
  • wzrost konkurencyjności MŚP
  • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości
  • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii

   


  Na naszym portalu internetowym
   www.nowedotacjeunijne.eu
  w zakładce
   https://nowedotacjeunijne.eu/programy-2021-2027/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki/
  przedstawiliśmy główne trzy priorytety.

   

  I – Wsparcie dla przedsiębiorców – zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.

  II – Środowisko przyjazne innowacjom – wsparcie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów.

  III – Zazielenienie przedsiębiorstw – wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Oferta dla przedsiębiorstw będzie obejmować zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny. Uzupełnieniem będą innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych.

  Program FENG jest skierowany do przedsiębiorstw, sektora nauki, konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi, instytucji otoczenia biznesu, ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych.

  Formy wsparcia: dotacje, instrumenty finansowe, kapitałowe oraz gwarancyjne, instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

  Budżet Programu ok 7,9 mld euro

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych