Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  W dniu 19 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przyjęła zmienione wytyczne UE w sprawie regionalnej pomocy państwa („wytyczne w sprawie pomocy regionalnej”). Jest to zbiór zasad, na podstawie których państwa członkowskie mogą przyznawać przedsiębiorstwom pomoc państwa, aby wspierać rozwój gospodarczy obszarów UE znajdujących się w niekorzystnym położeniu, i które jednocześnie gwarantują państwom członkowskim równe warunki działania. Zmienione wytyczne wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

   

  W polskim prawodawstwie informacje na temat poziomów pomocy regionalnej zostaną umieszczone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027.

  Mapa polskiej pomocy regionalnej przedstawia regiony Polski kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz określa maksymalną intensywność pomocy w tych regionach. Intensywność pomocy to maksymalna wysokość pomocy państwa, jaką można przyznać pojedynczemu beneficjentowi, wyrażona jako odsetek kwalifikowalnych kosztów inwestycji.

  Regiony, które będą się kwalifikowały do otrzymania regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie ze zmienionymi wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej, obejmują 92,9% ludności Polski.

  Czternaście regionów zostało zakwalifikowanych jako obszar „a” tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie i pomorskie oraz region mazowiecki regionalny, zaliczają się do regionów UE będących w najbardziej niekorzystnym położeniu. Wskaźnik PKB na mieszkańca w tych regionach wynosi w nich poniżej 75% średniej UE.  Maksymalna intensywność pomocy dla dużych przedsiębiorstw wynosi w nich od 30 do 50%, w zależności od wysokości PKB na mieszkańca w danym obszarze.

  Województwa wielkopolskie i dolnośląskie nie kwalifikują się już jako obszary „a” ze względu na pozytywny rozwój sytuacji gospodarczej.  Maksymalna intensywność pomocy dla dużych przedsiębiorstw na tych regionach będzie wynosić od 15% do 25% – będzie ona wyższa w pierwszej połowie okresu i w obszarach graniczących z obszarami „a”.

  Dla wszystkich 26 gmin regionów warszawskiego wschodniego i warszawskiego zachodniego, sąsiadujących z regionem mazowieckim regionalnym maksymalna intensywność pomocy wynosi w nich od 25% do 35%.

  Według regionalnej pomocy inwestycyjnej region warszawski stołeczny nie został uwzględniony, ponieważ jego wskaźnik PKB per capita w relacji do średniej unijnej przekroczył 150 %. Region warszawski stołeczny straci najprawdopodobniej całkowicie możliwość korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej.

   

   

   

  Szczegółowy wykaz mapy pomocy regionalnej wg województw:

   

  • zachodniopomorskie – wartość bazowa – 40%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%, średnie przedsiębiorstwa – 50%;
  • lubuskie – wartość bazowa – 40%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%, średnie przedsiębiorstwa – 50%;
  • kujawsko-pomorskie – wartość bazowa – 40%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%, średnie przedsiębiorstwa – 50%;
  • łódzkie – wartość bazowa – 40%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%, średnie przedsiębiorstwa – 50%;
  • opolskie – wartość bazowa – 40%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%, średnie przedsiębiorstwa – 50%;
  • śląskie – wartość bazowa – 30%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%, średnie przedsiębiorstwa – 40%;
  • małopolskie – wartość bazowa – 40%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%, średnie przedsiębiorstwa – 50%;
  • świętokrzyskie – wartość bazowa – 50%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%, średnie przedsiębiorstwa – 60%;
  • lubelskie – wartość bazowa – 50%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%, średnie przedsiębiorstwa – 60%;
  • podkarpackie – wartość bazowa – 50%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%, średnie przedsiębiorstwa – 60%;
  • podlaski – wartość bazowa – 50% mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%, średnie przedsiębiorstwa – 60%;
  • warmińsko-mazurskie – wartość bazowa – 50%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%, średnie przedsiębiorstwa – 60%;
  • pomorskie – wartość bazowa – 30%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%, średnie przedsiębiorstwa – 40%;
  • mazowieckie (poza Warszawą) – wartość bazowa – 40%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%, średnie przedsiębiorstwa – 50%;
  • podregion siedlecki (woj. mazowieckie) – wartość bazowa – 50%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%, średnie przedsiębiorstwa – 60%;
  • wielkopolskie (Poznań, podregion poznański) – wartość bazowa – 20%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 40%, średnie przedsiębiorstwa – 30%; od 1 stycznia 2025 r. pomoc bazowa zostanie zmniejszona do 15%;
  • wielkopolskie (pozostałe) – wartość bazowa – 25%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%, średnie przedsiębiorstwa – 35%;
  • dolnośląskie (Wrocław) – wartość bazowa – 20%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 40%, średnie przedsiębiorstwa – 30%; od 1 stycznia 2025 r. pomoc bazowa zostanie zmniejszona do 15%;
  • dolnośląskie (pozostałe) – wartość bazowa – 25%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%, średnie przedsiębiorstwa – 35%;

   

  We wszystkich powyższych obszarach maksymalna intensywność pomocy może zostać zwiększona o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji dokonywanych przez średnie przedsiębiorstwa oraz o 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji dokonywanych przez małe przedsiębiorstwa, o ile są to inwestycje początkowe o kosztach kwalifikowanych do 50 mln euro.

   

  POWRÓT DO MAPY

  Lista konkursów w województwie

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting

   

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting