Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Ruszył nabór w ramach  Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 na Kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.


  O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z terenu Polski Wschodniej tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego.


   

  W ramach konkursu MŚP mogą otrzymać 3 mln zł dofinansowania, które sfinansuje:

  • audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0 w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej
  • działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania
  • wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo

   

  Mapa drogowa to szczegółowy plan działania i wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji, jakie powinny być wprowadzone w przedsiębiorstwie, aby przeszło transformację w kierunku Przemysłu 4.0. Mapa drogowa powinna zostać opracowana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

   

  Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty obejmujące:

     • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowaniem mapy drogowej,
     • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej,
     • nabycie środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zbudowanych i niezabudowanych,
     • nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
     • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
     • koszty usług szkoleniowych,
     • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

     

    Maksymalny poziom dofinansowania to aż 85% w zależności od rodzaju wydatku i pomocy zgodnie z mapą pomocy regionalnej, określonej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. 2021 poz. 2422).

     

    Poziom intensywności wsparcia zobrazowany powyższą mapą wskazuje podstawowy poziom wsparcia. Do tego poziomu należy doliczyć jeszcze 10% w przypadku aplikowania o środki przez  średnią firmę i 20% w przypadku aplikowania o środki przez mikro lub małe przedsiębiorstwo.

    Ponadto zwracamy uwagę na wytyczne programu dotyczące poziomu wartości projektów które kwalifikują się do wsparcia:

    • Maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej wynosi 70 000 zł.
    • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie wynosi 200 000 zł.
    • Maksymalna wartość dofinansowania kosztu robót i materiałów budowlanych (musza być bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń) nie może przekroczyć 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie.

     

    Najlepiej ocenianie będą projekty wprowadzające innowacje w procesie biznesowym (innowacji procesowej) polegającej na automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji.

     

    Pamiętajmy, iż przedmiot projektu powinien wpisywać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

     

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych